fbpx

เกษตรฯ ตั้งหน่วยตรวจสอบการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าว

อธิบดีกรมธนารักษ์รับปากผู้แทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลังสถานีขนส่งหมอชิตเก่าว่า รัฐจะไม่เวนคืนที่ดินท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร ในการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 กลับมาใช้พื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตเก่าซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์

ราคาข้าวไทยเริ่มขยับสูงขึ้น

พาณิชย์ ผู้ส่งออกข้าวมั่นใจราคาข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะข้าวหอมขยับสูงขึ้นเกิน 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้ว แต่ยอมรับปีนี้ตกอันดับ 1 เป็นรองจากอินเดีย แต่ปีนึ้จะเร่งกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ได้แน่

1 2 3 14