fbpx

ขายกล่องสุ่มเป็นการเสี่ยงโชค ต้องขออนุญาต

ทนายดังชี้ขายกล่องสุ่มเป็นการเสี่ยงโชค ต้องขออนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อน  หากไม่ขอเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การพนัน