fbpx

ญี่ปุ่นประกาศเตือนขาดแคลนไฟฟ้าเป็นครั้งแรก

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในกรุงโตเกียวและอีก 8 จังหวัดในวันนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว