fbpx

การเคหะฯ ผนึกกำลังเขตดินแดง ลอกท่อล่าหนู

การเคหะแห่งชาติ ร่วมเขตดินแดง ปฏิบัติลอกท่อล่าหนู พบปัญหาหลักคือขยะในชุมชนมีมาก และพื้นอาคารทรุด ปมแหล่งที่อยู่หนู เตือนหนูท่อที่พบเป็นหนูนอร์เวย์ ห้ามบริโภคเด็ดขาด มีกลิ่นสาบแหล่งเชื้อโรค

การเคหะฯ เริ่มวางกรงดักหนูตามแฟลตดินแดง

การเคหะฯ เริ่มวางกรงดักหนูตามแฟลตดินแดง ขณะที่ชาวบ้านทั้งในและนอกแฟลตดินแดง ต่างโอดครวญผลกระทบจากหนูที่มีคนมาให้อาหาร หลังมีผู้โพสต์ภาพร้องเรียนถึงจำนวนประชากรหนูในพื้นที่แฟลตดินแดงมีจำนวนมากและมีลักษณะป่วยเป็นโรค จนเกิดความกังวลว่าหนูอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย

เขตดินแดงประชุมออกมาตรการสั้น-ยาวแก้ปัญหาหนูในแฟลต

การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง พร้อมออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้อาหารหนูในแฟลต

นายกฯ เร่ง พม.พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

ทำเนียน วันนี้ ( 1 ก.ค.) นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์นำที่ดินมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังส่งมอบโครงการใหม่และปรับปรุงที่อยู่เดิมให้ประชาชนแล้วกว่า 82,00 หน่วย

การเคหะฯ เตรียมระดมทุนซีเคียวริไท

ำเนียบฯ 31 ม.ค.-การเคหะฯ เร่งเดินหน้า  “บ้านเคหะสุขประชา  บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” เฟสแรก สร้าง  3 หมื่นยูนิต  ระดมทุนผ่านหุ้นกู้ซีเคียวริไทซ์ฯ  1.8 หมื่นล้านบาท  เตรียมนำบริษัทลูกกระหุ้นให้รายย่อย 

เครือซีพีมอบฟ้าทะลายโจรแก่กคช.ส่งต่อคนในชุมชนทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 20 ธ.ค.-เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี)มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่การเคหะแห่งชาติจำนวน 1.5 ล้านแคปซูลเพื่อส่งต่อให้ชุมชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เป็นผู้แทนเครือซีพีมอบฟ้าทะลายโจรให้กับการเคหะแห่งชาติ(กคช.)โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ กคช.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับชุมชนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกคช.ซึ่งนายสุเมธ กล่าวว่า การมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรครั้งนี้เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายใหญ่ คือกลุ่มประชาชนผู้อยู่อาศัยในโครงการต่าง ๆ ของกคช.เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน และเป็นยาสามัญประจำบ้านในยามวิกฤตโควิด โดยเครือซีพีตั้งเป้าแจกจ่ายยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ด้านนายทวีพงษ์ กล่าวว่า กคช.จะนำฟ้าทะลายโจรทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในความดูแลของกคช.ที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยมีฝ่ายบริหารงานชุมชน 1-4 และฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) จะนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนโดยตรงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทันที -สำนักข่าวไทย

กฟผ.-กคช. พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ-น่าอยู่อย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 2 ก.ย.-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. จับมือการเคหะแห่งชาติ ส่งเสริมชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ติดตามจากรายงาน นับเป็นการลงนามความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู ฉบับที่ 3 ระหว่าง 2 รัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ .และการเคหะแห่งชาติ เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่การพัฒนาชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในพื้นที่การเคหะทั้งหมดและชุมชนโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะมีการแนะนำเรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้ว กฟผ. ได้วางแนวทาง บูรณาการระบบแสดงผลและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบส่องสว่าง ในระบบบำบัดน้ำเสีย บริหารจัดการพลังงานองค์รวมแบบอัจฉริยะ Smart Energy Solution จัดแสดงผ่าน Application ให้ผู้อยู่อาศัย เห็นข้อมูล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความรู้ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชน ในรูปแบบ Online และรูปแบบตลาดนัดสินค้าชุมชน โดยจะดำเนินการนำร่อง ณ ชุมชนเคหะบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ […]

“จุติ” ย้ำ กคช.เร่งสร้างบ้านเช่าราคาถูก 1 แสนหน่วยใน 5 ปี

บางกะปิ 10 ส.ค.-รมว.พัฒนาสังคมฯ ย้ำการเคหะแห่งชาติ เร่งสร้างบ้านเช่าราคาถูก 100,000 หน่วยใน 5 ปี พร้อมนำนวัตกรรมสร้างบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสำคัญของการเคหะแห่งชาติ” อาทิ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านสุขประชา” และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยมีหัวหน้ามีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กทม. นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้ กคช.ปรับทิศทาง ปรับองค์ความคิดและปรับวิธีการทำงาน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างโครงการและนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องการให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการจัดทำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุขประชา 100,000 หน่วย ภายใน 5 ปี ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ และต้องทำให้โปร่งใส […]

เคหะฯเตรียมสร้างบ้านแสนหลังภายใน 5ปี ช่วยผู้มีรายได้น้อย

รมว.พม.มอบนโยบาย 6 ข้อการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย โดยเตรียมสร้างบ้าน 100,000 หลัง ภายใน 5 ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

การเคหะฯ เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาแล้ว ถึง15 พ.ค.นี้

การเคหะฯเปิดให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พ.ค.63

การเคหะฯลดค่าเช่าแผงตลาดเกือบหมื่นแผง บรรเทาพิษโควิด-19

การเคหะฯ ออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระยะที่1 ช่วยผู้ค้ารายย่อยในตลาดชุมชนเคหะฯ93 ตลาด 9,900 แผงร้านค้า ลดค่าเช่าแผงร้อยละ20นาน3 เดือนเริ่มเม.ย.นี้

กระแสดี “บ้านถูกทั่วไทย” ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่าหมื่นหน่วย

กคช.ย้ำผู้สนใจโปรโมชั่นพิเศษ “บ้านถูกทั่วไทย”ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน http://999.nha.co.th หลังเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ 9 ม.ค.ยอดจองโครงการทั่วประเทศถึง 11,238 หน่วย

1 2 3