fbpx

เด็ก 400 ล้านคนทั่วโลกยังไม่ได้ไป รร.เพราะโควิด

นิวยอร์ก 30 มี.ค.- องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยว่า ยังมีเด็กทั่วโลกประมาณ 405 ล้านคน ไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ถือเป็นความสูญเสียที่ถูกซุกซ่อนอยู่ นางแคทเธอรีน รัสเซลล์ ผู้อำนวยการยูนิเซฟเผยกับบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษหรือบีบีซีว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่โควิดระบาดหนัก ทั่วโลกมี 150 ประเทศที่ปิดโรงเรียนอย่างสิ้นเชิง และมี 10 ประเทศที่ปิดโรงเรียนบางส่วน แต่จนถึงขณะนี้ยังคงมี 19 ประเทศที่ปิดโรงเรียนทั้งหมด และ 4 ประเทศที่ปิดโรงเรียนบางส่วน กระทบเด็กประมาณ 405 ล้านคน ถือเป็นความสูญเสียที่ซุกซ่อนอยู่ เพราะทำให้ชีวิตเด็ก ๆ พลิกผัน เด็กประมาณ 147 ล้านคนพลาดโอกาสในการเข้าชั้นเรียนถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตวัยเรียน เด็กที่เคยอ่านออกเขียนได้ช่วงก่อนโควิด ขณะนี้กลับกลายเป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กหญิงยังไม่ได้กลับไปเรียนทั้งที่โรงเรียนเปิดแล้ว เด็กเหล่านี้เสี่ยงถูกฉวยประโยชน์ ถูกใช้แรงงาน และถูกจับแต่งงานก่อนวัยอันควร เนื่องจากครอบครัวยากจน ยูนิเซฟรวบรวมข้อมูลจาก 122 ประเทศพบว่า มีเพียงร้อยละ 60 ที่ได้เผยแพร่แผนการฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด สะท้อนว่าภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง จึงเรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนในเรื่องนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบอย่างเป็นห่วงโซ่ […]

นายกฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่าทันโลก

นายกฯ ผลักดัน ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้วางรากฐานเพื่อการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ชูสงขลานำร่องดึงคนพิการกลับสู่ระบบการศึกษา

กศน.ร่วม สพฐ.ดึงคนพิการกลับเข้าระบบการศึกษาพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของคนในท้องถิ่น มั่นใจศักยภาพสงขลาเป็นพื้นที่นำร่องที่แรกของไทย

นักเรียนเกาหลีใต้กว่าครึ่งล้านเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนเกาหลีใต้มากกว่าห้าแสนคนเข้าร่วมในการสอบประจำปีเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในวันนี้ แต่กฎระเบียบในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เพิ่มความเครียดในการสอบที่จะใช้เวลา 8 ชั่วโมง และยังเป็นการสอบที่ถูกมองว่า เป็นการชี้ชะตาอนาคตของพวกเขา

เกาหลีเหนือใช้หุ่นยนต์ยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก

เกาหลีเหนือสาธิตการใช้หุ่นยนต์คล้ายตุ๊กตาของเล่น ที่มีดวงตาสีน้ำเงินและมีแววตาจริงจัง ช่วยสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดนตรี และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยเปียงยาง

เพื่อไทย ชี้โลกเปลี่ยนการศึกษาไทยต้องเร่งปรับ

เพื่อไทย ชี้โลกเปลี่ยนการศึกษาไทยต้องเร่งปรับ ให้เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ พร้อมเสนอนโยบายดาบ 5 เล่มดันการศึกษาไทยพุ่งทะยาน 

ไทย-กัมพูชา หารือความร่วมมือการศึกษา

รมว.ศึกษาฯ หารือที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ถึงความร่วมมือการศึกษาไทย-กัมพูชา ย้ำไทยให้ความสำคัญกับสิทธิในการได้รับการศึกษา-เด็กทุกคนได้รับวัคซีนทั่วถึง

นายกฯ เผย ครม.มีมติลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เผยผลประชุม ครม.มีมติลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาทั่วประเทศ งบประมาณรวม 33,000 ล้านบาท พร้อมกำชับกระทรวงต่างๆ แก้ปัญหาข่าวปลอมอย่างจริงจังและรวดเร็ว

ครม.อนุมัติ 2.2 หมื่นล้าน แจกเงินนักเรียนคนละ 2 พันบาท

ครม.มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการ ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด-19 ระบาด เด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รับเงินคนละ 2,000 บาท พร้อมอัดฉีดค่าใช้จ่ายให้ 34,887 สถานศึกษา

แนะงดเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาทุกรายการช่วงโควิด

ครูหยุย ติง รมว.ศึกษา ประกาศไม่ชัดยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แนะงดเก็บค่าใช้จ่ายทุกรายการในช่วงโควิด

ผนึกเครือข่ายนักวิจัยอาเซียนพัฒนาเยาวชนอาเซียนอย่างยั่งยืน

“SEAMEO STEM-ED” หรือศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับเชฟรอน จัดประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อหาแนวทางพัฒนาสะเต็มศึกษา ผลักดันเชิงนโยบาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนอาเซียนที่พบว่าคุณภาพการศึกษาของต่ำกว่าเกณฑ์โลก

1 2 3 7