fbpx

กอช. ชวนออมรับตรุษจีน พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนแบ่งเงินอั่งเปาในเทศกาลตรุษจีน เก็บออมก่อนใช้จ่าย โดยเฉพาะเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ถือโอกาสเทศกาลมงคลต้นปี พ่อแม่สอนลูกหลาน ออมเงินกับ กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออม ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินให้ลูกหลานในอนาคต

กอช.ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระออมเงิน

กอช.ชวนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต ออมเงินสร้างบำนาญยามเกษียณ เงินออมสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สมาชิก กอช. รับของขวัญปีใหม่ ประกันอุบัติเหตุฟรี คุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท

กอช. ร่วมกับ อาคเนย์ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับสมาชิก กอช. รับประกันอุบัติเหตุฟรี! คุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท

กอช.จับมือแบงก์รัฐขับเคลื่อนออมภาคประชาชน

คลัง 28 มี.ค. – กอช.ผนึกกำลังธนาคารรัฐส่งเสริมการออมของประชาชน หวังเพิ่มคนฝากเป็น 1.2 ล้านรายในปีนี้ จากปัจจุบันที่ 530,000 ราย  นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการออมวัยเกษียณในไทยปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท ถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่มีการออมวัยเกษียณเช่นเดียวกันยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันยอมรับว่าผู้สมัครสมาชิก กอช.ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัคร 500,000 คน แต่เป้าหมายอยู่ที่ 20 ล้านคน สาเหตุสำคัญมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน เมื่อมีเงินจะเลือกใช้จ่ายก่อน พอเหลือจึงเก็บออม รวมถึงยังขาดการตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงด้วยตัวเอง โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบยังมีการออมน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มข้าราชการที่มีระบบการออมภาคบังคับ ทำให้ผู้เป็นข้าราชการจะมีเงินออมไว้ใช้แต่ละเดือนหลังเกษียณเฉลี่ยร้อยละ 60–70 ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณ ส่วนแรงงานกลุ่มอื่นมีเงินออมไว้ใช้แต่ละเดือนหลังเกษียณอายุเฉลี่ยเพียงร้อยละ 20 ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณอายุ  ทั้งนี้ การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุนอกจากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนได้อย่างมั่นคงแล้ว ยังจะส่งอานิสงค์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ทำให้ภาครัฐสามารถระดมทุนในโครงการต่าง ๆได้อีกช่องทางหนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันไทยจะไม่ได้ขาดเม็ดเงินในการลงทุน แต่จำนวนเงินออมของประชาชนจะเป็นส่วนเสริมในการนำไปพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนฝากเงินกับ กอช.สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเงินฝาก 2,000 ล้านบาท จากผู้ฝาก 530,000  ราย […]