fbpx

3 กองทุนสุขภาพ จับมือชวน รพ.เอกชน ร่วมบริการสิทธิบัตรทอง

3 กองทุนสุขภาพ จับมือชวน รพ.เอกชน ร่วม “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ภายใต้สิทธิประโยชน์ “กองทุนบัตรทอง” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ประกันตนและข้าราชการ รวมถึงสิทธิบัตรทอง ระบุเป็นการให้บริการเพิ่มเติมที่เบิกจ่ายกับ สปสช. พร้อมย้ำชัด รายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางและประกันสังคมยังเหมือนเดิม

กำหนดแนวทางใช้กองทุนสุขภาพดูแลคนวัยเกษียณ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “กองทุนสุขภาพคนไทยวัยเกษียณ” ระดมความเห็นใช้กองทุนสุขภาพดูแลคนวัยเกษียณอายุ

กองทุนสุขภาพแก้ปัญหาฝุ่นพิษเชียงใหม่

ปัญหาฝุ่นพิษสร้างผลกระทบกับชาวเชียงใหม่มานานนับเดือน สปสช. ร่วมมือกับท้องถิ่น แก้ปัญหาโดยอาศัยกลไกของกองทุนสุขภาพ

วัฒนธรรมนำวิถีสุขภาพของชาวบ้านที่สังขละบุรี

ไปดูตัวอย่างของการนำจุดแข็งทางวัฒนธรรมมาเชื่อมกับการดูแลสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล อย่างที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีกองทุนสุขภาพ สปสช. สนับสนุน ติดตามจากรายงาน

สปสช.ดนตรีบำบัดผู้สูงอายุ

การเสริมสร้างสมาธิและความจำด้วยดนตรีในผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. ร่วมกับ อบต.ดงเจนจังหวัดพะเยา มีความน่าสนใจอย่างไร ติดตามจากรายงาน

สปสช.สร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุจำนวนมากของตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะได้รับการสนับสนุน จากกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นของสปสช.