fbpx

สหรัฐจะเพิ่มคำเตือนกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนโควิด

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ หรือเอฟดีเอ เตรียมเร่งดำเนินการเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบชนิดหายากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวไว้ในเอกสารข้อเท็จจริงสำหรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทคและโมเดอร์นาที่ใช้เทคโนโลยี mRNA

อิสราเอลพบแนวโน้มเชื่อมโยงวัคซีนไฟเซอร์กับหัวใจอักเสบ

อิสราเอลระบุว่า พบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์จำนวนหนึ่งมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มและมีแนวโน้มว่าอาการดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซี

อังกฤษไม่พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนไฟเซอร์

อังกฤษระบุว่า ยังไม่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยครั้งใหม่ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์และอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวในอังกฤษ หลังอิสราเอลรายงานว่า พบผู้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์จำนวนหนึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ