fbpx

พาณิชย์หวั่นส่งออกทุเรียนอ่อนทำลายภาพพจน์ผลไม้ไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งตรวจสอบข้อมูลหลังโซเชียลลงตลาดญี่ปุ่นพบทุเรียนอ่อนของไทยเพียบ เตรียมให้ความรู้ผู้นำเข้าและชาวสวนทุเรียน

1 24 25 26 27