fbpx

กทม.Kick off ชวนคนกรุงไปเลือกตั้ง

กรุงเทพฯ 9 พ.ค. – กทม. Kick off ชวนชาวกรุงเทพฯ แสดงพลังเลือกผู้ว่าฯ และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ ตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70


นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off และปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำประกาศเจตจำนงสุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมเปิดป้ายนับถอยหลัง อีก 13 วัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65

โดยหลังจากกดสัญญาณแตรลมปล่อยขบวนรณรงค์ 6 ขบวน เพื่อกระจายไปในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ขบวนรถรณรงค์ ประกอบไปด้วยรถเทศกิจ ที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการนำรถโบราณ รถเปิดประทุน และขบวนรถมอเตอร์ไซค์สวยงามหลายคันร่วมด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยภายหลังการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมขบวนรณรงค์ ตามเส้นทางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ปากคลองตลาด อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเวลาเดียวกันรถขบวนรณรงค์จาก 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และกรุงเทพกลาง จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตนเองเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด


นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต ยังกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 11 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานฝั่งตรงข้ามหมวดทางหลวงบางแค (ลานเซิร์ฟสเก็ต) เขตบางแค วันที่ 12 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กำหนดจัดกิจกรรม ณ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ และท่าเรือสุเหร่าแดง เขตคันนายาว วันที่ 17 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน และสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 18 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร และวันที่ 20 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ปลัด กทม. เผยว่า นับถอยหลังอีกเพียง 13 วัน จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. วันนี้จึงต้องปูพรมรณรงค์แบบเข้มข้นให้คน กทม. ตื่นตัวออกไปใช้สิทธิโดยจะมีกลยุทธ์เน้นรณรงค์เข้าไปตามชุมชน ตลาดต่าง ๆ ตั้งเป้ามีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้จริงทั้งหมดจะพิมพ์เสร็จในวันที่ 12 พ.ค.นี้ และจะมีการประชาสัมพันธ์หน้าตารูปแบบบัตรเลือกตั้งให้ประชาชนทำความเข้าใจแบบละเอียดอีกครั้ง โดยบัตรสีชมพูสำหรับกาเลือกสมาชิกสภา กทม. และบัตรเลือกตั้งสีน้ำตาล สำหรับการเลือกผู้ว่าฯ กทม. พร้อมย้ำสามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 และ ส.ก. ซึ่งกรณีพบว่าตนเองซึ่งมีสิทธิ แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ดำเนินการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน รวมทั้งจากข้อมูลของกรมการปกครองยังพบว่า มีจำนวน 4.4 หมื่นคน ที่มีชื่อมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อย่างเดียว เนื่องจากมีการย้ายเขตที่อาศัยอยู่ ซึ่งจะมีชื่อมีสิทธิเลือกตั้งในอีกเขตที่อาศัยอยู่ก่อนหน้า จึงแนะนำให้เร่งตรวจสอบสิทธิ เพิ่ม ถอนชื่อได้ ภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้

ด้านนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กกต.มีการติดตามและตรวจสอบการหาเสียงของผู้สมัครให้มีความสุจริต เที่ยงธรรมโดยจนถึงขณะนี้ยังมีความเรียบร้อย ส่วนเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบเรื่องป้าย และการหาเสียงทางสื่อโซเชียล ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการแจกเงินเพื่อให้ไปฟังปราศรัยนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ยืนยันว่ามีการข่าวติดตามอยู่


กทม.ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค.2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.65 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่ใช้สิทธิของตนเองได้ทางช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ iOS และระบบ Android. -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สลด! ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน ดับ 4

เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในหมู่บ้านเรือนแก้ว จ.นครปฐม กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน เสียชีวิตรวม 4 ศพ

เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะวิธีป้องกันและการรักษาที่ถูกวิธี

“เบิร์ด ธงไชย” ลงคะแนนเลือกผู้ว่าฯ กทม.

“เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางแฟนคลับมาให้กำลังใจ

เชือดพ่อค้ารถเร่ใช้เครื่องชั่งเถื่อนขายทุเรียน

กรมการค้าภายใน เชือดพ่อค้ารถเร่ใช้เครื่องชั่งเถื่อนขายทุเรียน เตือนอย่าทำเด็ดขาด หากพบเบาะแสแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ข่าวแนะนำ

ปลัด กทม.คาดรู้ผลคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม

ปลัด กทม. คาดทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อย่างไม่เป็นทางการ 21.00 น. คืนนี้ โดยผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 20 หน่วย จะทยอยเข้าที่สำนักงานเขตแต่ละเขต ทราบผลทางการ 22.00 น. คาดวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 60%

แห่ยินดีว่าที่ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี คนใหม่

นายก อบจ.ราชบุรี นำทีมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ หรือ ส.จ.เส็ง ว่าที่ ส.ส.ใหม่ ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง