7สภานศ.และ8องค์กรนิสิต ประณามสลายชุมนุม

สำนักข่าวไทย 17 ต.ค. – 7 สภานักศึกษา และ 8 องค์การนิสิตนักศึกษาประณามรัฐใช้ความรุนแรง สลายการชุมนุมแยกปทุมวัน และ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสถานีสยาม ไร้มนุษยธรรม


สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สภานิสิต องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกันออกแถลงการณ์ประณามการสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริเวณแยกปทุมวันและบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม ส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าว แม้เป็นการชุมนุมภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่มีความร้ายแรงตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ และก็มิได้มีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าวประกอบด้วย เยาวชน นักเรียนนิสิต นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมประชาชนโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความสงบในบริเวณดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมในการควบคุมฝูงชนและการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุม แต่การดำเนินการมิได้เป็นไปตามหลักสากลในการควบคุมฝูงชนแต่อย่างใด มีการใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูงเพื่อขอคืนพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังและดวงตา ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง จึงขอประณามการสลายการชุมนุมอันไร้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ให้ปฏิบัติตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมในการควบคุมฝูงชนยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสันติตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป

นอกจากนี้ยังมีแถลงการณ์จาก 8 ตัวแทนองค์การนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การบริหาร องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมวันที่ 16 ต.ค.ที่แยกปทุมวัน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่สร้างความตื่นตระหนก ความหวาดกลัว และทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ เป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลและ


ผู้มีอำนาจออกมารับผิดชอบในการเลือกวิธีที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก พวกเราผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัยขอประณามการใช้ความรุนแรง ทุกรูปแบบในการเข้าสลายการชุมนุม ขอประณามการกระทำที่รุนแรง ไร้ซึ่งการให้เกียรติประชาชนและนิสิต นักศึกษาและเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหยุดกระทำดังกล่าว และออกมาแสดงความรับผิดชอบ และขอเรียกร้องให้ฐบาลใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากล และขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปักธงชัยน้ำท่วมยังวิกฤติ

เขตเศรษฐกิจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รับน้ำทั้งจากเขื่อนลำพระเพลิง และอำเภอสูงเนิน เริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

ตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี

น้ำท่วมตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี หลังจากกลางดึกที่ผ่านมามีมวลน้ำจาก อ.วัฒนานคร ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศอย่างรวดเร็ว

ข่าวแนะนำ

จุดนนทบุรี ยุติชุมนุม 20.00 น.

ม็อบเคลื่อนขบวนจาก MRT กระทรวงสาธารณสุข ปักหลักไล่นายกฯ และ ผกก.สภ.นนทบุรี ก่อนยุติชุมนุมเวลา 20.00 น. แยกย้ายรอนัดหมายใหม่วันพรุ่งนี้

สระแก้วยังท่วมหนัก อรัญประเทศ น้ำเพิ่มขึ้น

สระแก้วแม้ฝนหยุดแล้ว แต่น้ำยังขยายวงกว้างท่วมเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 50-150 ซม. ขณะที่ อ.ตาพระยา หลายเส้นทางน้ำเริ่มลด