ม.เกริก แจงสารนิพนธ์ “มาริโอ้” ได้มาตรฐาน

กทม.16 ก.ย.- คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก ชี้แจงสารนิพนธ์ของ “มาริโอ้ เมาเร่อ” เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนกรณีคำผิดเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร


รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กวันนี้ (16ก.ย.) ว่า จากกรณีที่มีการแชร์สารนิพนธ์ของมาริโอ้ และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้น ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยของมาริโอ้ ตามในแถลงการณ์ดังนี้

“จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องสารนิพนธ์ของมาริโอ้ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้


1.การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทาง สกอ.อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้นั้น เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ.2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผล วิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ


**กรณีที่ทางโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัย พบว่า ดารานักแสดง มีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่ารัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพ ในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี พ.ศ.2559 อันเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้โดยสิ้นเชิง

2.การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆไป”.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เคลียร์ดราม่า-กระแสศรัทธาวัดไอ้ไข่ จ.นครศรีธรรมราช

หลังกระแสศรัทธาในไอ้ไข่ รูปแกะสลักที่วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นอย่างล้นหลามจนมีการนำไอ้ไข่ไปสร้างวัดที่วัดต่างๆ หลายแห่ง เป็นกระแสดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องการไลฟ์ที่วัดโดยไม่ได้รับอนุญาตของดาราคู่แฝด จนทำให้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่วัดต้องถูกพักงานถึง 16 คน วันนี้ดาราคู่แฝก ได้เดินทางไปที่วัดเพื่อเข้าพบเจ้าอาวาสแล้ว ติดตามจากรายงาน

ข่าวแนะนำ


พื้นที่โฆษณา