fbpx

นายกฯ เยี่ยมชมการพัฒนาทักษะเขียนชุดคำสั่งขั้นพื้นฐาน

เชียงใหม่ 29 มิ.ย.- นายกฯ เยี่ยมชมการพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งขั้นพื้นฐาน(Coding) ให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน หรือ Coding ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมสาธิตทดลองการโค้ดดิ้งแพลตฟอร์มการเรียนการสอนซึ่งประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา โดยทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าจะเป็นเป้าหมายหลักและพื้นฐานที่สำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุและผลและส่งเสริมความพยายามในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนรู้จักปรับใช้ในโลกอนาคตที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยีและที่สำคัญขอให้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จัวหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลงานมาจัดแสดง โดยเป็นการนำโค้ดดิ้งมาประดิษฐ์ เช่น หุ่นยนต์ขับเคลื่อน สมาร์ทฟาร์มที่มีระบบรดน้ำและเปิดปิดไฟอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องป้องกันสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุ และถังขยะอัจฉริยะ


นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าการทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม สามารถพัฒนาต่อยอดขยายและนำไปปรับใช้ในด้านต่างๆ ได้อีกมาก พร้อมย้ำว่าเด็กเยาวชนทุกคนเหล่านี้คือกำลังสำคัญอนาคตของประเทศไทย และขอให้เด็กเยาวชนทุกคนมีความรักกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กทุกคน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่แล้วตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และจะให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะด้านการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการขับเคลื่อนเรื่องบล็อกเชนและเมตาเวิร์ส มาปรับใช้ด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างฐานอาชีพใหม่ให้กับประเทศ ให้สอดรับกับการพัฒนาและทันกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของโลก อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการต่าง ๆ ต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง รวมทั้งเน้นย้ำให้เด็กเยาวชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายรูปร่วมกับชางบ้านที่มาให้กำลังใจ รวมถึงกลุ่มมวลชนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร. จ.เชียงใหม่ นายนรพล ตันติมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีบอกกับชาวบ้านว่า อะไรที่เป็นเฟกนิวส์ ขออย่าไปฟัง

นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็กว่า เด็กๆ สมัยนี้เก่ง พวกเราฉลาดกว่าลุงอีก และต้องเดินไปด้วยกัน ขณะเดียวกันเด็กๆ ได้โชว์เต้นแบบสเต๊ปเครื่องออกกำลังกาย พร้อมรับชมการนำเสนอผลงานของเด็ก ซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แล้วด้วยตีฉิ่งกับวงดนตรีไทยของเด็กด้วย


จุดสุดท้าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังเทศบาลแม่เหียะ เพื่อเยี่ยมชมการพลิกโฉมระบบการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการบริหารในมิติต่าง ๆ อาทิ Dashboard ข้อมูลการให้บริการประชาชนของฝ่ายต่าง ๆ การให้บริการในระบบ Online ระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร การจัดทำแผนที่ 3D Model และการดำเนินการของศูนย์บริการเป็นเลิศ จนเกิดเป็น แม่เหียะโมเดล .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

BIG STORY : อดีตตุลาการศาล รธน.ชี้นายกฯ ดำรงตำแหน่งถึงปี 68

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้อายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดในปี 2568 ย้ำต้องใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

หอพักทำทางขึ้นให้รถจอดถึงหน้าห้อง

ต้องชื่นชมเจ้าของหอพักที่จังหวัดชลบุรีรายนี้ เขามีไอเดียดีมากทำทางลาดขึ้นหอพักจนถึงชั้น 3 ให้ลูกค้าที่มาพักสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดถึงในห้องได้ป้องกันรถถูกขโมย

ข่าวแนะนำ

เตือนภัยวัยรุ่นลิ้นฟ้า “ยาโรฮิบนอล” อันตราย ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนผู้ใช้ยา “โรฮิบนอล” (Rohypnol) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ การนำไปใช้ในทางที่ผิด อันตรายและมีความผิดตามกฎหมาย

อาลัย… “สมบัติ เมทะนี” พระเอกตลอดกาล

สิ้น… พระเอกตลอดกาล “สมบัติ เมทะนี” เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก ครอบครัวเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

ยิงสนั่นกลางผับดังราชบุรี นักเที่ยวเจ็บสาหัส 1 ราย

ยิงสนั่นกลางผับดังราชบุรี นักเที่ยวบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ส่วนผู้ที่ก่อเหตุนั้นมีรายงานว่ามีคนนำตัวออกไปจากจุดเกิดเหตุ

ฝนถล่มกรุงปารีส น้ำท่วมสถานีรถไฟใต้ดิน

กรุงปารีสของฝรั่งเศสเผชิญฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน กระแสน้ำไหลทะลักเข้าไปถึงภายในสถานีรถไฟใต้ดิน ส่วนท้องถนนก็แปรสภาพเป็นคลอง