fbpx

กรมโยธาฯ ยันสร้างเขื่อนแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง


กรมโยธาธิการและผังเมือง 18 พ.ค. – อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทุกโครงการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่อย่างรอบด้านนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในรูปแบบการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ยึดหลักวิชาการ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจริงทุกพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เริ่มจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นเสนอขอโครงการมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญตามระดับความรุนแรง ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อมูลของกรมทรัพยากรและชายฝั่งทะเล จากนั้นจะว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) จากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สะท้อนสภาพปัญหา สำหรับนำมากำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบในระยะยาวหลังก่อสร้างเสร็จ อีกทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อนำข้อคิดเห็นไปทบทวนปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่


นายพรพจน์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า กลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพาน กลุ่ม Beach for life ระบุรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในประเด็นหัวข้อสาธารณสุข เป็นข้อมูลของจังหวัดสงขลา โดยลอกการศึกษาของพื้นที่อื่นมาใส่ในรายงาน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ตั้งแต่ปี พ


.ศ. 2561-2562 ซึ่งได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงในทุกขั้นตอน แต่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งไฟล์รายงานการศึกษาฯ ซึ่งเป็นฉบับ (ร่าง) โดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยสำหรับรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึงฉบับ (จริง) ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ทุกประการ


“ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องขอโทษในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว และขอขอบคุณกลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพาน และกลุ่ม Beach for lifeเป็นอย่างสูง ที่ร่วมตรวจสอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมโยธิการและผังเมือง ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนกลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพาน กลุ่ม Beach for life และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ในวันดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อสรุปรูปแบบโครงการก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม บนพื้นฐานที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน” อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าว


อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวอีกว่า ประชาชนหรือองค์กรเครือข่ายใดที่ต้องการข้อมูลรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ภายใต้โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถติดต่อได้ที่สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง (กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-299-4720.-สำนักข่าวไทย.


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ลุ้น! ‘ตบลูกยางสาวไทย’ คว้าตั๋วเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2022

ส่งแรงใจเชียร์! ทีมตบลูกยางสาวไทย พบ อิตาลี ค่ำวันนี้ (3 ก.ค.) ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2022

หนุ่มขับเก๋งเสยท้ายสิบล้อดับ-ไรเดอร์สาวถูกชนแล้วหนี

หนุ่มขับเก๋งอัดท้ายสิบล้อ รถพังยับ เสียชีวิตคาซาก บริเวณพหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ อ.หาดใหญ่ เกิดอุบัติเหตุสลด รถบรรทุกชนไรเดอร์สาวเสียชีวิต ก่อนขับหลบหนี

งวดหน้าสลากดิจิทัล อาจมีรางวัลที่ 1 ถึง 8 ใบ

“ธนวรรธน์” เผยงวดหน้าจำหน่ายสลากดิจิทัลเพิ่มเป็น 7.2 ล้านใบ อาจมีรางวัลที่ 1 ถึง 8 ใบ ขายหมดเร็วสะท้อนคนนิยม มองสลากใบล้นแผงเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ไม่ใช่เพราะสลากดิจิทัล

ข่าวแนะนำ

นายกฯ ชื่นชม “เมย์” คว้าแชมป์มาเลเซีย โอเพ่น – “บาส-ปอป้อ” รองแชมป์

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาไทยในรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 750 “PETRONAS Malaysia Open 2022” เมย์คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว บาสและปอป้อคว้ารองแชมป์ประเภทคู่ผสม

อดีตพนักงาน JSL รวมตัวเรียกร้องเงินชดเชยเลิกจ้าง

อดีตพนักงานบริษัทเจเอสแอล ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หลังบริษัทปิดตัว รวมตัวเรียกร้องเงินชดเชยการเลิกจ้าง พร้อมประกาศเดินหน้าขอความเป็นธรรม

ลูกศิษย์ห่วง “หลวงปู่แสง” อาพาธติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

“หลวงปู่แสง” อาพาธติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มีไข้สูง หนาวสั่น ทีมแพทย์ดูแลรักษาใกล้ชิด แจ้งงดกิจนิมนต์ ขณะที่ลูกศิษย์-ญาติโยม เป็นห่วง เดินทางไปกราบไหว้หน้ากุฏิอย่างต่อเนื่อง

ลุ้น! ‘ตบลูกยางสาวไทย’ คว้าตั๋วเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2022

ส่งแรงใจเชียร์! ทีมตบลูกยางสาวไทย พบ อิตาลี ค่ำวันนี้ (3 ก.ค.) ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2022