fbpx

เร่งดึงต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนในไทย

ทำเนียบรัฐบาล 6 เม.ย.-นายกฯ ประชุมศบศ. เร่งรัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าไทย ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 1 ล้านสิทธิ


นายธนกร  วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2565 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการและเห็นชอบเรื่องสำคัญได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอแนวทางการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

“เพื่อให้การติดต่อและขออนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกลไกผลักดันการดำเนินการและอำนวยความสะดวก โดยจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (คสดช.) เพื่อผลักดันมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย กำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกระบวนงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง โดยคสดช.จะจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ….  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็ว” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว


นายธนกร กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญได้แก่ มาตรการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจลงตราวีซ่าให้แก่กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรให้ครอบคลุมกองถ่ายต่างประเทศให้ครอบคลุมทั้ง Pre- และ Post-production และการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมฯ ผ่านสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผ่านช่องทางเวทีการประชุมนานาชาติที่จะจัดขึ้นในประเทศ สื่อในต่างประเทศ และการร่วมงานในเวทีนานาชาติ  โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมีความพร้อมและสามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

นายธนกร กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในปี พ.ศ. 2571 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก โดยประเทศเจ้าภาพจะได้รับประโยชน์ในทุกมิติ อีกทั้ง เห็นชอบขยายมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มจำนวนสิทธิอีก 1 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม อีกทั้ง ขยายระยะเวลาปีท่องเที่ยวไทย 2565 – 2566 (Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters) และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Unfolding Bangkok ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


“ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของ ร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฯ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข ยั่งยืน และแบ่งปัน (Amazing Thailand, Amazing Andaman)” และรับทราบความคืบหน้าของ ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Wellness Tourism World Class Destination) โดยได้วางเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสูงที่สุดของโลก ภายในปี 2570” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว.-สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

แม่ค้าโอนเงินผิดบัญชี 3 แสน ธนาคารอายัดให้ไม่ทัน ตามคืนได้ 1.6 แสน

แม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งชาวสมุทรสาคร โอนเงินผิดเกือบ 300,000 บาท เข้าบัญชีสาวบุรีรัมย์ ธนาคารอายัดให้ไม่ทัน ตามเองได้เงินคืน 160,000 บาท พบเจ้าของบัญชีปลายทางนำเงินไปซื้อทองและรถจักรยานยนต์

ตำรวจ สน.บางชัน ยึดยาบ้าลอตใหญ่ซุกซ่อนในรถเก๋ง

ตำรวจ สน.บางชัน ตรวจยึดยาบ้าลอตใหญ่ ซุกซ่อนในรถยนต์เก๋งสีขาวซึ่งอยู่หลังรถสไลด์เอกชน เตรียมขนไปส่งที่ จ.นราธิวาส

คนต่างจังหวัดฮือฮาวัฒนธรรมติดป้ายประกาศงานศพตามสี่แยก

คนต่างจังหวัดที่ผ่านไปมายังเมืองตรัง ต่างให้ความสนใจวัฒนธรรมติดป้ายประกาศงานศพ แปรเปลี่ยนจากการติดใบประกาศตามบ้านเรือนมาเป็นการติดป้ายประกาศตามแยกต่างๆ

ไม่เหมือนใคร ผ้าขาวม้าตกแต่งงานศพ จบงานให้เป็นของที่ระลึก

ทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ใช้ผ้าขาวม้าตกแต่งงานศพแทนดอกไม้และพวงหรีด เสร็จงานแจกเป็นของที่ระลึก

ข่าวแนะนำ

วัดป่าอรัญญาฯ เปิดให้เข้าวันแรก ญาติโยมแห่กราบ “หลวงปู่แสง”

“หลวงปู่แสง” ยังคงจำวัดอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวก จ.อำนาจเจริญ โดยทางจังหวัดได้ตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความเรียบร้อย ขณะที่ประชาชนจำนวนมากแห่เข้ากราบ “หลวงปู่แสง” หลังทางวัดเปิดให้เข้าวันแรก

มาดามแป้งปลอดภัย! ไม่พบอาการแตกร้าวของกระดูก

แฟนคลับมาดามแป้ง “นวลพรรณ ล่ำซำ” ผู้จัดการทีมฟุตบอลไทย โล่งใจได้ที่เกิดอุบัติเหตุหลังโดนศอก ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ จนช้ำที่ผิว-กล้ามเนื้อจมูก แต่ไม่พบอาการแตกร้าวของกระดูก และไม่พบเลือดออกในโพรงจมูก 

ครม.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตรช่วง 2 เดือน

รมว.คลัง เผยที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ระยะเวลา 2 เดือน