fbpx

นายกฯ ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนการพัฒนา

กทม. 23 เม.ย.- นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม 4th APWS ย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสมดุล


วันนี้ (วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565) เวลา 13.18 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเท่ากับเวลา 15.18 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (The Fourth Asia-Pacific Water Summit: 4th APWS) โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของถ้อยแถลง ดังนี้

นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของญี่ปุ่นด้านการจัดการน้ำ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง และได้วางกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่ครอบคลุม ผ่านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี อีกทั้ง ไทยยังสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำภายในปี ค.ศ. 2030 ให้ความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงที่เผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้เร่งกระจายน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลอย่างครอบคลุม รวมถึงมีการดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ


รัฐบาลได้บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยรณรงค์ให้ประหยัดการใช้น้ำ ด้วยเทคโนโลยี 3R คือ Reduce มุ่งลดการใช้น้ำ Reuse นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำน้ำมาใช้หมุนเวียน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่ และนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาใช้ เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำ นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการลุ่มน้ำ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน

ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ ไทยย้ำนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืน ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมข้อริเริ่มและความมุ่งมั่นด้านน้ำของญี่ปุ่นในการสร้างสังคมคุณภาพ ที่มีภูมิคุ้มกัน ยั่งยืน ครอบคลุม โดยเชื่อมั่นว่า ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันต่อการทบทวนการดำเนินการในครึ่งแรกของทศวรรษระหว่างประเทศด้านน้ำ ค.ศ. 2018 – 2028 รวมไปถึงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้กับลูกหลานต่อไป

อนึ่ง การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อหลัก “Water for Sustainable Development – Best Practices and the Next Generation” โดยมีผู้นำรัฐบาล และผู้แทนระดับสูง รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมฯ และส่งวีดิทัศน์เข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น

อัยการให้ ตร.แจ้งข้อหาเพิ่ม “กระติก-จ๊อบ-ปอ” คดีแตงโม

ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม ภัทรธิดา” ล่าสุดอัยการมีความเห็นให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ “กระติก-จ๊อบ” ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วน “ไฮโซปอ” โดนเพิ่มอีก 1 ข้อหา เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พร้อมสั่งตำรวจกลับไปสอบสวนใหม่

ข่าวแนะนำ

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น