fbpx

ไทยสร้างไทย ย้ำชัดจุดยืนสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชน

ไทยสร้างไทย ย้ำชัดจุดยืนสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชน

ทม. 10 ธ.ค. – ไทยสร้างไทย ย้ำชัดจุดยืนสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชน เสนอรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ม.256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ฝ่าทางตันแก้วิกฤตความขัดแย้งหาทางออกให้กับประเทศ


พรรคไทยสร้างไทย ร่วมเวทีอภิปรายสาธารณะ เรื่อง “วิกฤตรัฐธรรมนูญ ในวันรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า การเริ่มต้นคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นวันประชาธิปไตย เพราะหลักการของพรรคไทยสร้างไทย คือการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเสียงทุกเสียงของประชาชนจึงมีความสำคัญ เพราะปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะวิกฤตการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจ มาจากแนวคิด ‘อำนาจนิยม’ และ ‘รัฐราชการ’ ที่คิดจากบนลงล่าง แต่ทุกนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยจะไปรับฟังเสียงของประชาชนทุกกลุ่มในทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสะท้อนทุกปัญหา และทุกความต้องการมาร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายไปด้วยกัน


การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องสร้างพลังให้กับประชาชน (Empower) และต้องปลดปล่อยประชาชน (Liberate) จากระบบรัฐราชการ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งความรู้ และการตลาด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำมาหากิน ที่เกิดจากพันธนาการของรัฐราชการ และกฎหมายที่กดทับโอกาสของพวกเขา รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยการบริหารราชการ เช่น บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งมีหลักการสำคัญในการกระจายจากการรวมศูนย์เหมือนกับประชาธิปไตย จึงขอนำวันรัฐธรรมนูญ เป็นจุดเริ่มต้นของการคิกออฟคาราวาน “สร้างไทย 77 จังหวัด” ทั้งประเทศไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ย้ำจุดยืนในการสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนว่า ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย 2 ประการ ด้วยการผลักดันให้มีการทำประชามติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความไว้ และเสนอให้แก้กฎหมายเพียงมาตราเดียวเพื่อเปิดทางให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมร่างเสร็จแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยให้ ส.ส.ร.มีส่วนร่วมในการแก้ไขเป็นรายประเด็น

ด้าน ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สรุปบทเรียนจากการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2539 จนสำเร็จเป็นรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่มีกลไกการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับนับตั้งแต่ปี 2475 ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและแม้ฉบับชั่วคราวที่ประกาศใช้หลังรัฐประหารก็บัญญัติเช่นนี้ แต่ตามข้อเท็จจริงเป็นเพียงวาทกรรมของคณะผู้ยึดอำนาจเท่านั้น


ที่ผ่านมารัฐสภาได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในหลายเรื่อง สำเร็จเพียงแค่อย่างเดียวคือระบบการเลือกตั้งที่ผู้มีอำนาจรัฐได้ประโยชน์ ขัดกับหลักการการร่างรัฐธรรมนูญของคุณมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ไม่ต้องการให้คะแนนเสียงตกน้ำ ส่วนการลดอำนาจ ส.ว.ก็ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ดังนั้นทางออกจึงมี 3 แนวทางคือกดดันนายกรัฐมนตรีให้ทำประชามติ ตามแนวทางศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา และการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มี ส.ส.ร.ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อตั้ง ส.ส.ร.เป็นทางออกที่ประนีประนอม และทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ ส.ส.ร.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐสภา ตามข้อบังคับที่จะต้องตราเพิ่มเติมต้องจัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน โดยผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆ จากนั้นให้รัฐสภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ หากไม่เห็นชอบต้องจัดทำประชามติโดยไม่ก่อน 90 วัน แต่ต้องไม่ช้ากว่า 120 วัน เพื่อให้มีการรณรงค์และให้ความรู้ในร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอดังกล่าว สามารถเสนอผ่าน 3 ช่องทาง คือคณะรัฐมนตรี , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และการเข้าชื่อของประชาชนจำนวน 50,000 รายชื่อ ซึ่งหากรัฐสภาเห็นชอบกับข้อเสนอญัตติดังกล่าว ก็จะเป็นทางออกให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง เพื่อฝ่าวิกฤตทางตันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างทางออกที่ดีที่สุด และง่ายที่สุดสำหรับประเทศไทย

อนึ่ง พรรคไทยสร้างไทย จะมีการแถลงในเรื่องนี้และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้นต่อไป. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

หวยดังราคาพุ่งใบละ 150 บาท ชุด 5 ใบ ขาย 800 ผู้ค้าโอดอย่าโทษคนขาย

หวยดังราคาพุ่งใบละ 150 บาท ชุด 5 ใบ ขาย 800 ผู้ค้าโอดอย่าโทษคนขาย

ชาวนครพนมท้าผู้อำนวยการกองสลากให้ลงพื้นที่มาดูลอตเตอรี่สุดแพง ยิ่งเลขเด็ด เลขอั้น เลขดัง ราคาพุ่งสูงถึงใบละ 150 บาท ชุดละ 5 ใบ ราคาพุ่ง 800 บาท

รัฐบาลพร้อมรับมือศึกซักฟอก

โฆษกรัฐบาล ลั่น รัฐบาลพร้อมแจงศึกซักฟอก ดักคอ ขอให้อภิปรายข้อเท็จจริง ไม่ใช้จินตนาการ เหน็บอย่าให้ประชาชนคิดว่ามี-ไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่แตกต่างกัน

“ประชาธิปัตย์” ผงาดกวาดเรียบเลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร

การเลือกตั้งซ่อม 2 จังหวัดทางภาคใต้ คือ สงขลาและชุมพร เมื่อวานนี้ ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่าง 2 พรรค ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคพลังประชารัฐ แพ้รวดทั้ง 2 เขต และเป็นพรรคประชาธิปัตย์ คว้าชัยเก็บ 2 เก้าอี้ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ทั้งสงขลาและชุมพร

รวบครบแล้ว 4 นักโทษหนีเรือนจำประจวบคีรีขันธ์

รวบครบแล้ว 4 นักโทษเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลบหนีจากสถานที่แรกรับกักตัวก่อนส่งเข้าเรือนจำ หลังเมื่อวานตามรวบตัวได้ 2 คน ล่าสุดวันนี้รวบ 2 คนที่เหลือได้ที่ จ.เพชรบุรี เผยวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า 4 วัน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม