fbpx

“พล.อ.ประวิตร” ยกระดับต่อต้านค้ามนุษย์ ดันไทยขึ้นเทียร์ 2

กทม. 4 ธ.ค.-“พล.อ.ประวิตร” ยกระดับต่อต้านค้ามนุษย์ สอดคล้องอนุสัญญาระดับภูมิภาค ดันไทยขึ้นเทียร์ 2


พล.ต.อ. ดร. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งมาตรการเชิงรุกในทุกมิติ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และกำชับให้ดำเนินการเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์และนำแรงงานเถื่อนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด้วยมาตรการเด็ดขาดทั้งทางวินัย และอาญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยกลับขึ้นสู่ระดับเทียร์ 2 ให้ได้ในปี 2565 โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. ดร. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ เข้าร่วม “การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN – ACT) ระดับประเทศ (National Program Steering Committee – NPSC) ครั้งที่ 3/2564” ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายออสเตรเลียประกอบด้วย Mr. Damien Kilner อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ทีมงาน โครงการ ASEAN-ACT Ms. Lucia Pietropaoli ผู้อำนวยการ Mr. Paul Buckley ผู้อำนวยการด้านนโยบายและความร่วมมือภาคส่วนสาธารณะ ดร.อภิรดี เทียนทอง ผู้จัดการโครงการประจำประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กรมประมง กองทัพเรือ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการ ASEAN-ACT ประจำปี 2564 ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านความเท่าเทียมทางเพศ ความครอบคลุมทางสังคม และสิทธิผู้เสียหาย ซึ่งประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาลในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินคดีที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนข้ามชาติ ความร่วมมือข้ามหน่วยงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคดีค้ามนุษย์และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อีกทั้ง ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEAN – ACT ประจำปี 2565 ทั้งนี้ การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีเป้าหมายสำคัญนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือและกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับอนุสัญญาอาเซียนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP)


พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหารโครงการ ASEAN-ACT ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย เห็นว่า โครงการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย ที่มีสำนักงานตรวจค้นเข้าเมืองและกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน นั้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในรายงาน US TIP Report ในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมสหวิชาชีพ เพื่อคัดกรองและคัดแยกผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหาย การดูแลช่วยเหลือผู้เสียหายในการดำเนินคดี การสืบสวนออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ท คาดหวังถึงเป้าหมายระยะ 3 ปี ให้สามารถก้าวสู่การจัดตั้งศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence for Combating Trafficking in Persons) ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

กำชับปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ กำชับปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น ต้องอยู่ในความควบคุม ถ้า THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติด “อนุทิน” รับนโยบายเตรียมส่งต่อป.ป.ส.

เปิดข้อมูลปี 64 เด็กเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ว่าในปี 2564 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรติดลบ “ต่ำสุด” มีการเกิดใหม่เพียง 540,000 คน ขณะที่อัตราการตายเพิ่มสูง การเกิดลดลงเกิดขึ้นในหลายประเทศมานานแล้ว แต่สถิติของไทยยังเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เพราะการลดลงในอัตราที่ติดลบ เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 7 ปี 

ข่าวแนะนำ

ขยับอีก! ผู้ค้าขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สตางค์

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 25 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบ “ไก่” เป็นสินค้าควบคุม

ครม.เห็นชอบ “ไก่” เป็นสินค้าควบคุม ต้องแจ้งสตอก ต้นทุนการผลิต ทุกเดือน สั่งพาณิชย์ประสานเอกชน ช่วยตรึงราคาสินค้าลดค่าครองชีพ

“ชวน” ยังไม่งดประชุมสภา แม้ “ชัยวุฒิ” ติดโควิด

“นพ.สุกิจ” เผย “ชวน” ยังไม่มีคำสั่งงดประชุมสภาฯ หลัง “ชัยวุฒิ” ติดโควิด-19 ขอ ส.ส.พปชร. ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม

ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 4 แล้วเริ่ม 10 ก.พ.

ครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4แล้ว เริ่ม 10 ก.พ.วงเงินคนละ 1,200 บาท พร้อมอนุมัติเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 4 ด้วย