fbpx

สภาฯ พบข้าราชการชวเลข ติดโควิด เข้าทำงานใน 3 อนุฯ งบประมาณ

รัฐสภา 27 ก.ค.-สภาฯ พบข้าราชการชวเลข ติดโควิด-19 เผยไทม์ไลน์ละเอียด มีคนเสี่ยงสัมผัส 16 คน พบเข้าทำงานใน 3 อนุฯ งบประมาณ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีที่พบข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ติดเชื้อโควิด-19 และนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.​พรรคพลังประชารัฐ รับตัวไปรักษา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม แล้วนั้น


ล่าสุดนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน ในช่วงเช้าของวันที่ 27 กรกฏาคม เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของข้าราชการที่ติดเชื้อ พร้อมกับจะแจ้งไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้รับทราบรายละเอียด

ทั้งนี้ จากการติดเชื้อของข้าราชการหญิงชวเลข รายล่าสุด พบว่ามีผู้เสี่ยงสัมผัส รวมทั้งสิ้น 16 คน และก่อนหน้านี้พบว่าเข้าปฏิบัติหน้าที่ ใน 3 อนุ กมธ.งบประมาณฯ ด้วย ได้แก่ อนุ กมธ.แผนบูรณาการ 1, อนุกมธ. ครุภัณฑ์ และไอซีที และ อนุกมธ. ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น


สำหรับ ข้าราชการหญิงรายล่าสุดที่ติดโควิด-19 เป็นพนักงานชวเลข ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 12 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ แผนบูรณาการ 1 ในกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 กับเพื่อนข้าราชการหญิง ลำดับที่ 1 คน เมื่อทำงานเสร็จ เดินทางกลับบ้านพักข้าราชการรัฐสภา อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 2 เพื่อลงป้ายรถประจำทาง ต่อรถประจำทาง ต่อแท็กซี่ เข้าห้องพัก ซึ่งพักกับเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่3

วันที่ 13 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์เพื่อมาปฏิบัติ ราชการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย จดประชุม อนุ กมธ.ด้านการศึกษา ในกมธ.งบฯ65 กับ เพื่อนข้าราชการหญิง ลำดับที่ 4 , เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถ ข้าราชการ ลำดับที่ 5 โดยมีเพื่อนข้าราชการ คนที่ 6 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง


วันที่ 14 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกมธ.แผนบูรณาการ 1 ในกมธ.งบฯ65 กับเพื่อนข้าราชการหญิง คนที่ 1 คน เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงที่ป้ายรถประจำทางที่จตุจักร โดยมีเพื่อนข้าราชการ คนที่ 8 นั่งรถไปด้วย จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทาง 138 ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ 15 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกมธ. ครุภัณฑ์และไอซีที ในกมธ.งบฯ65 กับเพื่อนข้าราชการหญิง คนที่ 1 คน เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงจตุจักร และมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่8 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 16 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงจตุจักร โดยมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 8 นั่งไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 ต่อรถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 17 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 เดินทางกลับบ้าน อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 5 ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไชค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 18 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 19 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม เดินทางกลับบ้าน โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 5 โดยมี เพื่อนข้าราชการลำดับที่ 6 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไชค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 20 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุกกมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างฯ ในกมธ.งบฯ65 กับ เพื่อนข้าราชการ ลำดับที่2 และ จดประชุมอนุกมธ.บูรณาการ 2 กับเพื่อนข้าราชการลำดับที่ 9 เดินทางกลับบ้าน โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 10 ลงที่หน้าปากซอยรัชดาภิเษก 66 มีเพื่อนข้าราชการโดยสารมาด้วย รวม 3 คน เป็นลำดับที่ 11 , 12 และ 13 ตามลำดับ ต่อรถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง เข้าที่พัก

วันที่ 21 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรถของเพื่อนข้าราชการ คนที่ 7 โดยมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 14 และ ลำดับที่ 3 โดยสารมาด้วย เดินทางกลับบ้าน โดยรถตู้ของสภาฯ ลงที่อาคารกษาปณ์ ก่อนต่อรถโดยสารประจำทางสาย3 ลงที่จตุจักร และต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก รู้สึกว่ามีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว จึงตรวจเชื้อโควิดจากชุดตรวจ เอนติเจน เทสต์ ผลเป็นบวก

วันที่ 22 กรกฏาคม ตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 กรกฏาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 24 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลว่าติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการที่ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างที่ทำงานนั้น ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 15 และ ข้าราชการลำดับที่ 16 ด้วย ทั้งนี้ระหว่างนั่งรับประทานอาหารจะเปิดแมสก์และสนทนากัน แต่นอกจากเวลาทานอาหารจะใส่แมสก์ไว้ตลอดเวลา.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

กสทช. ให้ค่ายมือถือบล็อก SMS หลอกลวง เริ่มวันนี้

กสทช. ให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาหลอกลวง ลามกอนาจาร สินเชื่อออนไลน์ และเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน เริ่มวันนี้ ป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง จนอาจถูกแฮก ขโมยข้อมูล หรือสูญเสียทรัพย์

พิษแอบรัก! หนุ่มแทงสาวพิซซ่า อาการสาหัส

สาวร้านพิซซ่า ถูกคนร้ายแทงหน้าร้านอาการสาหัส ด้านไรเดอร์เผยคนร้ายนั่งรอเคลียร์ปัญหาตั้งแต่เย็นแต่สาวเมิน สุดท้ายคว้ามีดไล่แทงสาหัส

“หมอยง”เผยงานวิจัยจุฬาฯ กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิสูงขึ้น-ขวางเดลตาได้

“หมอยง”เผยงานวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส จุฬาฯ การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย แอสตราฯ หลังจากได้รับซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม ภูมิสูงขึ้น สามารถขัดขวางสายพันธุ์เดลตาได้

อุตุฯ เตือนไทยมีฝนต่อเนื่อง-กทม.ตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข่าวแนะนำ

เตรียมปิด รพ.บุษราคัม พร้อมรื้อถอน 30 ก.ย.นี้

โรงพยาบาลบุษราคัม เตรียมปิดบริการ และกำหนดรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ Impact วันที่ 1 ต.ค.นี้

มติ คกก.โรคติดต่อฯ ลดวันกักตัวผู้เดินทางเข้าไทย

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยมติคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าไทย ทั้งบก เรือ อากาศ เหลือ 7-10 -14 วัน ต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีน 2 เข็ม พร้อม ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง

คนไทยฉีดวัคซีนสองเข็มแล้ว 22.6 %

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 13,256 ราย เด็กอายุน้อยสุด 2 เดือนเสียชีวิต มีโรคหัวใจแต่กำเนิด ขณะที่คนไทยฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 41.3% ครบสองเข็ม 22.6%

อิทธิพลฝนถล่มภาคอีสาน-เหนือ หลาย จว.น้ำท่วม

ฝนตกหนักทำให้พื้นที่ทางภาคอีสาน และภาคเหนือหลายจังหวัดเริ่มน้ำท่วม ส่วนภาคกลางน้ำในเขื่อนหลายที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเฝ้าระวังน้ำท่วม ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนมีฝนตกหนักทั่วประเทศ 60-80 %