fbpx

วุฒิสภา ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษางบฯปี 65

รัฐสภา 7 มิ.ย.- วุฒิสภา ตั้ง 42 กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษางบฯปี 65 พิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.คู่ขนานสภาฯ กำหนดกรอบ 10 วันก่อนส่งรายงานกลับมาที่ ปธ.วุฒิสภา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อบังคับข้อที่ 138 กำหนดว่าเมื่อสภาฯลงมติรับหลักการแห่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่าง พ.รบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้สมาชิกวุฒิสภาตั้ง กมธ.ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งในการประชุมสภาฯครั้งที่สองสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. ที่ประชุมสภาฯได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ประชุมเห็นสมควรตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 42 คน ได้แก่ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา นางจิรดา สงฆ์ประชา พล.อ.ชาติอุดม ติตถะสิริ พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ นายณรงค์ อ่อนสอาด นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช นายถนัด มานะพันธ์นิยม พล.อ.ทวีป เนตรนิยม พล.อ.ธงชัย สาระสุข นายนิสดารก์ เวชยานนท์ นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ นายวิทยา ผิวผ่อง น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล นายสมชาย หาญหิรัญ นายสมเดช นิลพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ นายอภิชาติ โตลิลกเวชช์ พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข นายอำพน จินดาวัฒนะ ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3 คนได้แก่ นายบุญชู ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


จากนั้น ประธานวุฒิสภา จะส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ไปยัง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้ง 42 คน โดนจะต้องเสนอรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพ.ร.บ.ฯ.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

รพ.ศิริราช ไม่เลื่อนฉีดวัคซีน ใช้วิธีบริหารจัดการภายใน

รพ.ศิริราช ไม่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ใช้วิธีบริหารจัดการภายใน นำวัคซีนในระบบของรพ. มาฉีดให้กับผู้สุงอายุ และคนป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนจากนั้นเมื่อมีวัคซีนมาเติม สามารถรันระบบฉีดให้กับกลุ่มอื่นโดยไม่กระทบและไม่ต้องเลื่อน

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์”

“กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวแนะนำ

เกือบ 2 ชม. คนละครึ่งเฟส3 เหลือ 18 ล้านสิทธิ

เปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 มาเกือบ 2 ชม. เหลือสิทธิ 18 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ ขณะที่ แอปฯ เป๋าตัง ยังใช้ไม่ได้ แนะลงผ่าน www. คนละครึ่ง .com

อุตุฯ เตือนภาคเหนือ-ภาคกลาง ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือน ภาคเหนือ และภาคกลาง ฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ตก 40% ของพื้นที่ ขณะที่พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณลาวตอนบนแล้ว

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์”

“กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ