fbpx

ทส.กระตุ้นภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียว

กรุงเทพฯ 6 ก.ย. รมว. วราวุธเร่งส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่วมกับกรมบัญชีกลางกำหนดชนิดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สอดคล้องกับและ Model เศรษฐกิจ BCG 


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่…เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” และ Model เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือการผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษกล่าวว่า ต้องทำให้การส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผลในทางปฏิบัติจริง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาข้อมูลตลอดกลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า ปัจจบันมีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1,329 รายการ แบ่งเป็นฉลากเขียว 475 รายการ ตะกร้าเขียว 155 รายการ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 364 รายการ ผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมด 41 รายการ ฉลากลดโลกร้อน 294 รายการ คิดเป็น 735 บริษัท/เครื่องหมายการค้า เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://gp.pcd.go.th 

สำหรับการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการผ่านหลายช่องทาง ที่สำคัญคือ ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หมวดที่ 7/2 พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้าง การผลักดันให้เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ คพ. อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ เช่น เกณฑ์การพิจารณาสำนักงานสีเขียว (Green office) โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สลด! เรือรั่วจมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่-ลูกสาวดับ

เหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพ่อแม่ลูก 4 ชีวิต ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พ่อช่วยลูกคนโตรอด ส่วนภรรยาและลูกคนเล็กเสียชีวิต ตรวจสอบสาเหตุน่าจะเกิดจากเรือรั่ว

“บังแจ็ค” อ้างกู้ข้อมูลมือถือ “แตงโม” ได้แล้ว 100%

“บังแจ็ค” โพสต์เฟซบุ๊กอ้างกู้ข้อมูลในโทรศัพท์ของ “แตงโม” ได้แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และกำลังส่งมือถือคืน “แม่แตงโม” เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาญา

แม่ยัน “บังแจ็ค” เป็นคนดี บอกทำให้รู้ว่า “แตงโม” ตายบนบก

แม่ยัน “บังแจ็ค” เป็นคนดี ช่วยตรวจสอบหลักฐาน​ในโทร จนพบแตงโมตายบนบกไม่ใช่ในน้ำ ด้าน ส.ส.เต้ พร้อมพาบังแจ็คกลับไทย และให้การคุ้มครองในฐานะพยานผู้ตรวจสอบหลักฐานทางคดี​ ก่อนฝากถึงคนบนเรือ ไม่ต้องมาเคลียร์​คดีกับตนเอง หากมีถึง 5,000 ล้านค่อยคุยกัน

ทนายเดชา ห่วงแม่แตงโม ถูกฟ้องกลับ

ทนายเดชา เป็นห่วงแม่แตงโม จะถูกฟ้องกลับ หากมีการฟ้องคดีฆาตกรรมกับเพื่อนแตงโม 5 คนบนเรือ ทั้งนี้ยอมรับว่าการที่แม่อ้างโทรศัพท์อยู่กับตนเอง ทำให้ได้รับความเสียหาย

ข่าวแนะนำ

สลด! เรือรั่วจมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่-ลูกสาวดับ

เหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพ่อแม่ลูก 4 ชีวิต ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พ่อช่วยลูกคนโตรอด ส่วนภรรยาและลูกคนเล็กเสียชีวิต ตรวจสอบสาเหตุน่าจะเกิดจากเรือรั่ว

“ชัชชาติ” เดินตลาดจตุจักร ย้ำไม่ทิ้งพ่อค้าแม่ค้า

“ชัชชาติ” เดินตลาดจตุจักร ฟังเสียงผู้ค้าเดือดร้อน ย้ำไม่ทิ้งพ่อค้าแม่ค้า เตรียมผลักดันจตุจักรสู่ตลาดนัดระดับโลก ชี้ กทม. ต้องคิดนอกกรอบระบบราชการ พัฒนาสมบัติล้ำค่า กทม. ให้กลับมาเปล่งประกาย

แม่ยัน “บังแจ็ค” เป็นคนดี บอกทำให้รู้ว่า “แตงโม” ตายบนบก

แม่ยัน “บังแจ็ค” เป็นคนดี ช่วยตรวจสอบหลักฐาน​ในโทร จนพบแตงโมตายบนบกไม่ใช่ในน้ำ ด้าน ส.ส.เต้ พร้อมพาบังแจ็คกลับไทย และให้การคุ้มครองในฐานะพยานผู้ตรวจสอบหลักฐานทางคดี​ ก่อนฝากถึงคนบนเรือ ไม่ต้องมาเคลียร์​คดีกับตนเอง หากมีถึง 5,000 ล้านค่อยคุยกัน