fbpx

สศอ.ชงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัล

กรุงเทพฯ 3 พ.ค. – สศอ.ชงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัล สร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัล (Oleochemical Industry) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หวังเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ พร้อมผงาดเป็นผู้นำในอาเซียน ด้วยอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับเศรษฐกิจชีวภาพ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ในฐานะที่ สศอ. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ภายใต้ กนป. ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจะยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นายทองชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Transformer oil) ผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สารตั้งต้น MES) (Methyl Ester Sulfonate : MES) น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีชีวภาพ (Bio Lubricants and Greases) พาราฟิน (Paraffin) และสารกำจัดศัตรูพืช/แมลง (Pesticides/Insecticides) รวมทั้งได้กำหนดมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม เช่น การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 2. ด้านมาตรฐานและการทดสอบ เช่น การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. ด้านสิทธิประโยชน์ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน 4. ด้านอุปสงค์ เช่น มาตรการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านอื่น ๆ เช่น มาตรการส่งเสริม/สิทธิประโยชน์ภายใต้ EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัล ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ กนป. จะนำมติที่ประชุมฯ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลต่อไป

ทั้งนี้ นายทองชัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การผลิตในช่วงแรกจะเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสารตั้งต้นจากปิโตรเลียมก่อน โดยมีแผนที่จะส่งออกในอนาคต เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการมาก โดยความต้องการในผลิตภัณฑ์เป้าหมายมีปริมาณสูงถึงประมาณ 53 ล้านตัน/ปี ตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) ประมาณ 2.974 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท การใช้ภายในประเทศเป็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริโภค ด้านพลังงาน (Biodiesel) และด้านส่งออก มีสัดส่วนด้านพลังงานมากที่สุดถึงร้อยละ 46 รองลงมา คือ ด้านบริโภค ร้อยละ 39 และด้านส่งออกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ หากได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตอบสนองกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ไต้หวันวอนอย่ากักตุนของหลังคุมโควิดครั้งใหม่

ไต้หวันวอนประชาชนอย่าแห่กักตุนของใช้จำเป็น หลังจากทางการออกมาตรการเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในชุมชนเพิ่มขึ้น

รุมประชาทัณฑ์ 2 พ่อลูกฆ่าแม่เลี้ยงเสียชีวิต

2 พ่อลูก ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าแม่เลี้ยงเสียชีวิต โดนญาติผู้ตายรุมประชาทัณฑ์ ขณะตำรวจคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรก

“ซิลลิค ฟาร์มา” แถลงชัดขายวัคซีน “โมเดอร์นา” ผ่าน อภ.

“ซิลลิค ฟาร์มา” ออกแถลงการณ์ยืนยันขายวัคซีนโควิด-19 ของ “โมเดอร์นา” ผ่านองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น เหตุขึ้นทะเบียนใช้ฉุกเฉินในไทย

ข่าวแนะนำ

โควิดสงขลาพุ่งไม่หยุด ติดเพิ่ม 32 คน

สงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 32 คน ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ต.นาทับ อ.จะนะ รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 62 คน เร่งตรวจคัดกรองเพิ่มอีก 1,500 คน