fbpx

เกษตรสร้างชาติ : เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองอินทรีย์ยุค 4.0 เทรนด์คนรักสุขภาพ

เกษตรสร้างชาติวันนี้ พาไปรู้จักกับเกษตกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัด เพาะเห็ดถังเช่าสีทองแบบอินทรีย์ ต่อยอดแปรรูปเห็ดถังเช่าทั้งแบบเม็ดแคปซูล และชาเห็ดถังเช่า

เกษตรสร้างชาติ : มะเฟืองมหัศจรรย์ อุปกรณ์ช่วยซักผ้าจากน้ำยางสด

ชาวสวนยางในภาคใต้ส่วนใหญ่จะเน้นผลิตน้ำยางสดจำหน่ายเพื่อการส่งออก กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา คิดเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยซักผ้าจากยางพารา เพิ่มมูลค่าจากกิโลกรัมละ 42 บาท เป็น 600-700 บาท

เกษตรสร้างชาติ : สดพร้อมดื่มหอมหวานจากสวน น้ำมะม่วงมหาชนกดอยหลวง

ผลผลิตมะม่วงที่เชียงใหม่ปีนี้ คาดว่าจะมีมากกว่า 50,000 ตัน ซึ่งมากกว่าทุกปี เมื่อออกเยอะราคาก็ถูกลง ทางออกส่วนหนึ่งต้องนำไปแปรรูป อย่างกลุ่มชาวบ้านที่ อ.เชียงดาว นำมะม่วงมหาชนกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย โดยเฉพาะน้ำมะม่วงมหาชนกพร้อมดื่ม

เกษตรสร้างชาติ : “ผำ” พืชน้ำแหล่งโปรตีน

เกษตรสร้างชาติวันนี้ พาไปดู “ผำ” หรือ ไข่น้ำ พืชน้ำสีเขียว เป็นพืชตระกูลเดียวกับแหนเป็ด ผำมีโปรงตีนสูง ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

เกษตรสร้างชาติ : รัฐบาลลุยแก้ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย จ.สมุทรสาคร

รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย นำร่องที่ จ.สมุทรสาคร ประกาศหาเจ้าของเรือประมงจอดทิ้งริมแม่น้ำท่าจีนกว่า 30 ลำ แสดงตัวตนภายใน 7 วัน ก่อนขายทอดตลาด

เกษตรสร้างชาติ : ส่งเสริมปลูกแส้ พืชประจำถิ่นพัทลุง ส่งขายต่างประเทศ

“เกษตรสร้างชาติ” พาไปดูการปลูกแส้ พืชเศรษฐกิจของ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เป็นผักพื้นบ้านที่กำลังได้รับความนิยมบริโภคมากขึ้น และมีพ่อค้ามารับซื้อส่งขายต่างประเทศ

เกษตรสร้างชาติ : ตลาดผลผลิตเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม สดใส

นโยบายตลาดนำการผลิตของ รมว.เกษตรฯ เป็นผลสำเร็จอีกโครงการหนึ่ง เมื่อ บ.ซีพีฯ ทำข้อตกลงรับซื้อผักปลอดสารพิษของแปลงใหญ่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นำไปวางจำหน่ายในร้านกาแฟ

เกษตรสร้างชาติ : ทำมะม่วงคุณภาพส่งออก ทางรอดชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่

ชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่พัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อส่งออก รวมทั้งปลูกพืชเสริมกระจายความเสี่ยง เพื่อให้ทำสวนมะม่วงได้อย่างยั่งยืน

เกษตรสร้างชาติ : เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

Young Smart Farmer ชาวสกลนคร อดีตวิศวกรที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร เพื่อพัฒนาที่ดินมรดกในบ้านเกิด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

เกษตรสร้างชาติ : สวนผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สองสามีภรรยาลาออกจากงานประจำ ไปเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิด จ.นครสวรรค์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสำเร็จ และได้เป็นหมอดินอาสา เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร สอนทำปุ๋ยบำรุงดินให้ผู้ที่สนใจ

เกษตรสร้างชาติ : จากนักเศรษฐศาสตร์สาว ก้าวสู่อาชีพเกษตรกร

ช่วงเกษตรสร้างชาติ วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวชีวิตของหญิงสาวรายหนึ่งที่ตัดสินใจหันหลังให้เมืองกรุงหลังเรียนจบปริญญาโท กลับสู่บ้านเกิดใน จ.พังงา มายึดอาชีพการทำการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 3 4 5 27