fbpx

DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน

กรุงเทพฯ 30 เม.ย. – สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” โดยกรมขนส่งฯ เผย เตรียมเพิ่มทักษะ การคาดการณ์อุบัติเหตุ หรือ Hazard Perception ในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วยนางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมเป็นประธาน เปิดโครงการ โครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” จัดขึ้น อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก  โดยมีผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบกเข้าร่วม และมีผู้สื่อข่าว สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการรวม 34 คน 

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ระบบออกใบอนุญาตขับรถ เป็นกระบวนการสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกใช้คัดกรอง และสร้างคุณภาพของผู้ขับรถออกสู่สังคม เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เกิดความปลอดภัย  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งการคัดกรองนั้น ผู้ขับรถต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคต้องห้าม มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน มีความรู้เพียงพอที่จะขับรถอย่างปลอดภัยโดยต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมารยาท ความรู้เรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินและปฐมพยาบาล รวมทั้งต้องมีทักษะในการควบคุมยานพาหนะซึ่งเกิดจากการเรียนและฝึกฝนปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก


โดยสำหรับในปี 2565 กรมการขนส่งทางบก จะมีการพัฒนา คือ สำคัญคือการนำเนื้อหาเรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ในการตัดสินใจ   และการควบคุมรถที่ถูกต้อง  เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในกระแสจราจรที่มีรูปแบบแตกต่างกัน  และฝึกทักษะให้สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ บนถนนได้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทของประเทศไทย โดยจะทยอยนำเนื้อหาดังกล่าว  ประกอบในกระบวนการอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถในปี 2565 นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสามารถในการรับรู้ เท่าทันต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถไปใช้รถจริงบนถนน ซึ่งการการเพิ่มทักษะใหม่ในการสอบใบขับขี่นี้ จะเป็นจุดเปลี่ยน สำคัญในการพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถ

“ตัวอย่างเช่น กรณีรถบิ๊กไบค์ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ “หมอกระต่าย” แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียชีวิต  สะท้อนให้เห็นว่า  สถานการณ์กระแสจราจรในเมืองของไทย  จำเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้ เกี่ยวกับ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ Hazard Perception เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักและเพิ่มทักษะ โดยในเคสนี้ หากผู้ขับมอเตอร์ไซค์ เมื่อขับรถมาเห็นทางม้าลายแล้วรถที่ด้านหน้าชะลอตัว ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รายนี้ก็ต้องชะลอความเร็ว ไม่ใช่แซงขึ้นไป ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ ก็คือ การคาดการณ์อุบัติเหตุ “นายจิรุตม์กล่าว

ทั้งนี้ การสอบใบอนุญาตขับขี่ ยืนยันว่าจะมีการยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น การใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอใบขับขี่ ในอนาคตจะปรับเป็นใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนสอบ จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลโรคประจำตัว รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของแพทย์ที่ออกใบรับรองด้วย


นอกจากนี้ ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำระบบตัดแต้มของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่มาใช้ โดยลักษณะการตัดแต้ม เช่น เมื่อผู้ได้รับใบขับขี่จะมีแต้มทั้งหมด 12 แต้ม และหากโดนตัดแต้มลดลงไปครึ่งหนึ่ง หรือเหลือ 6 แต้ม ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมใหม่ ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการออกแบบหลักสูตรสำหรับการอบรมซ้ำ ผู้ที่ถูกตัดแต้มดังกล่าว ซึ่งทั้งใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการตัดแต้มร่วมกับ สตช. นี้ จะนำมาใช้ในปี 2565 นี้เช่นเดียวกัน

ส่วนข้อมูลในช่วงเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมการขนส่งทางบก ยังได้ปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตขับรถ  และต่อภาษี โดยนำระบบอิเลกทรอนิกส์ และออนไลน์มาใช้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยปัจจุบันพบว่า การเปิดอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้ว ผ่านระบบ DLT e-learning ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สอบใบอนุญาต โดยพบว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอบรมผ่านระบบออนไลน์ สะสมแล้ว 6,224,337 คน โดยเป็น ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 5,027,858 คน หลังจากโครงการเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2563
 
ด้านนางสาวจิตวดี  เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้านข่าวเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาการสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ ที่จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเผยแพร่ความรู้ต่อสมาชิกผู้สื่อข่าว และสำนักข่าว เพื่อรับไปเผยแพร่เป็นข่าวสาร ทำความเข้าใจกับภาคสังคม.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ เบื้องหลังความสำเร็จ “บิว ภูริพล” ลมกรดหนุ่มดาวรุ่ง

คุณแม่และครอบครัว เป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จในซีเกมส์ครั้งนี้ของ “บิว” ภูริพล บุญสอน ที่วิ่งกวาดคนเดียวถึง 3 เหรียญทอง

สหรัฐพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายแรก

สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรก เป็นชาย แพทย์ชี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ปรกติ เพราะผู้ป่วยไม่มีประวัติเดินทาง และไม่เคยใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ปัจจัยเสี่ยงคือการมีเพศสัมพันธุ์ชายกับชาย

สาวรัสเซียพาร่างอาบเลือดขอความช่วยเหลือ ถูกคนร้ายกระหน่ำตีบาดเจ็บ

สาวรัสเซียพาร่างอาบด้วยเลือดขอความช่วยเหลือ หลังถูกคนร้ายกระหน่ำตีได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก ตามร่างกายมีบาดแผลถลอก

ข่าวแนะนำ

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น

รวบหนุ่มทำร้ายสาวชาวรัสเซีย ก่อนลากเข้าป่าหวังข่มขืน

รวบแล้วหนุ่มทำร้ายร่างกายสาวชาวรัสเซีย ก่อนลากเข้าป่าหวังข่มขืน โชคดีเหยื่อหนีรอดมาได้ สารภาพก่อเหตุเพราะเครียดเรื่องหนี้สิน ต้องการหาที่ระบาย เมื่อพบสาวชาวรัสเซียจึงก่อเหตุโดยไม่ทันยั้งคิด