fbpx

คณะอนุกรรมการฯ แจงคืบหน้าแก้ปัญหาหวยแพง

กรุงเทพฯ 18 เม.ย.- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาหวยแพง เผยเปิดจุดจำหน่ายสลาก 80 บาท ทั่วภาคกลาง กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ได้แล้ว 209 จุด ก่อนขยายครบทั่วประเทศ งวด 16 มิถุนายนนี้ พร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายแพ่งอาญา ป้องปรามระยะยาว


นายเสกสกล อัตถาวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และประธานคณะทำงานเฉพาะกิจฯ  พร้อมด้วย พันตรี ประพล อยู่ปาน ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการฯ และพันโท หนุน ศันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขานุการคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯและความคืบหน้าการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ตามแนวทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับโครงการสลาก 80 โครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ และการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

โดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึง ความคืบหน้า โครงการสลาก 80 ระยะที่ 2  มีตัวแทนจำหน่ายสมัครเข้ามาทั้งหมด 4,790  ราย จาก 77 จังหวัด 691 อำเภอ และมีอำเภอที่ไม่มีผู้สมัคร 237 อำเภอ ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้ว ได้ตัวแทนจำหน่ายพร้อมเข้าร่วมโครงการ ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้นเข้ามาจำนวน 1,046 ราย ได้ตัวแทนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 132 ราย รวมจากระยะแรกที่มี 77 ราย เป็น 209 ราย ขณะนี้ เริ่มจำหน่ายสลากงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แล้ว สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้นเข้ามาจำนวน  755 ราย คัดเลือกได้จำนวน 151 ราย  คาดว่าจะสามารถทำสัญญาประมาณปลายเดือนเมษายน 2565 และจะเริ่มขายสลากงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2565  สำหรับ ภาคตะวันออก ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้นเข้ามาจำนวน 333 ราย จาก 53 อำเภอ จะไปดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์ และทำการคัดเลือก ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565  ส่วนภาคเหนือมีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น  996 ราย จาก148 อำเภอ และภาคใต้ ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น  450 ราย จาก 84 อำเภอ ปลายเดือนพฤษภาคม 2565 และจะเริ่มขายสลากงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำหรับจำนวนที่เหลือ เพิ่มเติมให้ครบจำนวน 1,000 จุด เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป


สำหรับโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ นั้น  จากมาตรการที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้า ฯปี 2558 ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ต้องดำเนินการ Scan QR Code และยืนยันผ่านเป๋าตังนั้น  ตั้งแต่งวด 16 มีนาคม2565 จนถึงปัจจุบัน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าปี 2558 ที่ยืนยันตัวตนเข้ามา 129,290 ราย มีจำนวน 65,365 ราย ที่โหลดQR code เพื่อให้ผู้ซื้อ Scan ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ของสำนักงานฯ  ล่าสุด มีผู้ซื้อให้ความร่วมมือในการ Scan แล้ว3,132,566 ครั้ง (จากผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ 53,943 ราย) และจากการลงพื้นที่สำรวจผู้จำหน่ายสลากฯ ของชุดเฉพาะกิจ ตั้งแต่งวด 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา  จำนวนผู้จำหน่ายสลากที่ตรวจสอบเกือบ 8,000 ราย แบ่งเป็น ตัวแทนจำหน่าย,  ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ และผู้ค้านอกระบบ ซึ่งสำนักงานฯ ต้องนำรายชื่อทั้งหมดมาตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานสลากอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่   

ในส่วนของโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบเพื่อทดสอบระบบ และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ต่อไป  สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ยังต้องลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาชนได้ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

ในส่วนของเรื่องเพื่อพิจารณาในวันนี้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์  ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบมาตรการสำคัญทางกฎหมายที่ควรนำมาแก้ไขการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  เพื่อนำมาใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิด รวมทั้งควบคุมและกำกับมิให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ประกอบด้วย  มาตรการทางแพ่ง ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคู่สัญญาโดยกำหนดมาตรการทางแพ่งเพิ่มเติม ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ การวางเงินมัดจำในการทำสัญญา การกำหนดให้มีเบี้ยปรับ เป็นต้น   ส่วนมาตรการทางอาญา ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดยการกำหนดมาตรการทางอาญาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 


นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดมาตรการทางกฎหมายซึ่งมิใช่มาตรการทางอาญาหรือมาตรการทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พบถาด-ชิ้นส่วนทอง ทิ้งแม่น้ำปิง

ตำรวจเร่งล่าคนร้ายชิงทองหนัก 193 บาท จ.ตาก ล่าสุดพบถาดใส่ทองถูกทิ้งลงแม่น้ำปิง ด้านชิ้นส่วนทองรูปพรรณ ตกกระจัดกระจายริมถนน

น้ำป่าทะลักท่วมลำปาง บ้านเรือนเสียหายกว่า 300 หลัง

บ้านเรือนชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง เสียหายเป็นวงกว้าง หลังฝนตกเกือบทั้งคืน น้ำป่าทะลักแบบไม่ทันตั้งตัว มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน บ้านทรุดตัว 1 หลัง อีก 2 หลัง เริ่มเอียง

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลูกศิษย์ยันไม่จริง! หลวงปู่แสงมีเงิน 180 ล้าน ตามที่เป็นข่าว

โฆษกคณะกรรมการลูกศิษย์หลวงปู่แสงยัน หลวงปู่ไม่ได้มีเงิน 180 ล้านตามที่เป็นข่าว พร้อมกับสอบถามทางนายอำเภอยันไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหลวงปู่มีเงิน 180 ล้าน อย่างที่เป็นข่าว เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่างใด

น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 1 บาท เว้นE85 ขยับ 60 สตางค์

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.) น้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม

ชื่นชมเด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์นานาชาติ

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม เด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมนานาชาติ ย้ำ ฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า