fbpx

เตรียมใช้ M-Flow บนทางด่วน กทพ. มิ.ย.นี้

กรุงเทพฯ 22 มี.ค.-“ศักดิ์สยาม” ตามการบ้าน “กรมทางหลวง-การทางพิเศษฯ” ย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์-ลดขั้นตอนการสมัครที่ยุ่งยาก ให้ผู้ใช้ทางด่วนเข้าถึง M-Flow ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการทางฯ ต้องเร่งพีอาร์ด่วน ก่อนประกาศ Soft Opening ให้ประชาชนใช้ M-Flow บนทางพิเศษฉลองรัช 3 ด่าน “จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1และสุขาภิบาล 5-2” ในเดือนมิถุนายน 65 นี้


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow ของ กรมทางหลวง(ทล.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน ว่า จากการประชุมเพื่อติดตามการเปิดให้บริการ M-Flowของ ทล.มา  และพบปัญหาต่างๆ จำนวนมาก จึงได้มีนโยบายสั่งการให้  ทล. และ กทพ. เน้นการประชาสัมพันธ์  ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง  

นอกจากนั้น ให้ ทล. ประเมินช่องทางการรับสมัครสมาชิก โดยให้ยกเลิกช่องทางการสมัครที่มีความยุ่งยากด้วย รวมถึงให้ กทพ. ประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ M-Flow ล่วงหน้า ก่อนการเปิดให้บริการ โดยยึดต้นแบบประชาสัมพันธ์ของ ทล.  ขณะเดียวกันได้กำชับให้ ทล. เร่งคืนค่าปรับส่วนที่เหลืออีก  5% ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้


อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ M-Flow ให้ ทล. ตั้งเป้าหมายจำนวนการสมัครสมาชิกผู้ใช้บริการ M-Flow จากผู้จดทะเบียนรถประมาณ 6 ล้านคัน และจัดทำแผนการสมัครสมาชิก M-Flow เป็นรายเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ให้เชิญชวนผู้ประกอบการรถบรรทุก รถตู้โดยสาร รถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) เป็นต้น ให้มาสมัครสมาชิกระบบ M-Flow ด้วยและให้ กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มาต่อทะเบียนรถยนต์/ขอใบอนุญาตต่างๆ ให้สมัครสมาชิก M-Flow และให้รายงานผลการสมัครสมาชิกในส่วนที่ผ่านช่องทางของ ขบ. ให้กระทรวงคมนาคมทราบ นอกจากนั้นเพื่อให้มีการบังคับกฎหมายให้ ทล. และ กทพ. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการขับขี่รถขึ้นมาบนทางพิเศษด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า  ในการพัฒนาระบบ M-Flow ที่ใช้งาน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9(ด่านทับช้าง 1,2 และด่านธัญบุรี 1,2) และด่านทางด่วนของ กทพ.นั้น ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่ง ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565 รายงานพบว่า มีผู้สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (https://mflowthai.com) จำนวน 160,577 ราย ผู้สมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account (Line OA: @mflowthai) จำนวน 24,185 ราย โดยมีจำนวนรายการที่ใช้บริการ M-Flow  ทั้งหมด 1,607,074 ราย จำแนกเป็น สมาชิกผ่านระบบและเว็บไซต์ จำนวน 630,998 ราย สมาชิกผ่าน Line OA จำนวน 111,802 ราย และยังไม่ได้เป็นสมาชิก จำนวน 814,749 ราย

สำหรับรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง (รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น) จำนวน 7,360 ราย และรอการตรวจสอบยืนยัน จำนวน 42,165 ราย โดย ทล. ได้มีการส่งเสริมการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโปรโมชั่นรับ E-Coupon 60 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใน 7-Eleven สำหรับผู้สมัครผ่าน Line OA (ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 3,904 สิทธิ์ คงเหลือ 46,096 สิทธิ์  เพิ่มโปรโมชั่นวิ่งฟรี 2 เที่ยว จาก 100,000 สิทธิ์ เป็น 200,000 สิทธิ์ ซึ่งใน 100,000 สิทธิ์แรกได้รับครบแล้ว ส่วนเพิ่มเติมอีก 100,000 สิทธิ์ ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 48,871 สิทธิ์ คงเหลือ 51,129 สิทธิ์  และยังมีการจัดโปรโมชั่นลด  20% ทุกเที่ยว ตลอด 3 เดือน ซึ่งมีผู้ได้รับส่วนลดแล้ว 152,215 ราย คิดเป็นมูลค่า 921,222 บาท


ส่วนการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ทล. ได้มีการดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และ เชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้ทางมาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ดำเนินการติดตั้งแบริเออร์ กรวยยาง และแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนเป็นระยะทางล่วงหน้า 1 กม. รวมทั้งปรับจำนวนช่องเก็บเงินสด และช่องอัตโนมัติ M Pass และ Easy Pass ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณรถผู้ใช้ทางของแต่ละด่าน และได้ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยบริการอำนวย

ความสะดวกในการเก็บเงินช่องทางเงินสด เพื่อให้สามารถผ่านด่านฯ ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคืนเงินค่าปรับ พร้อมขยายระยะเวลาชำระ ซึ่ง ทล. จะคืนค่าปรับให้ทุกราย รวมทั้งชะลอเรียกค่าปรับสำหรับผู้ใช้ช่องทางผิด จนไปถึง 31 มี.ค. 65 ซึ่งในปัจจุบันคืนเงินแล้วกว่า 95%

นายศักดิ์สยาม ยังได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบ M-Flow ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1และสุขาภิบาล 5-2) ปัจจุบันมีความคืบหน้า 90% โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างคร่อมช่องจราจร (Overhead Gantry) งานติดตั้งอุปกรณ์โครงสร้างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และดำเนินงานทดสอบการทำงานต่อเนื่องของอุปกรณ์ (Burn-In Test) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานจัดจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งจะติดตั้งและทดสอบระบบ (Soft Opening) ได้ในเดือน มิถุนายน 2565

โดย กทพ. ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Infographic Social Media รวมทั้งมีแผนจะจัด Promotion ส่งเสริมการสมัครและใช้งานระบบ M-Flow ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 โดยผู้ใช้บริการที่จะ Update Easy Pass เพื่อสมัครระบบ M-Flow จะได้รับเงินเติมลงในบัตร Easy Pass จำนวน 50 บาท (เฉพาะ 10,000 บัตรแรก)  ส่วนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก M-Flow แล้ว หากมาใช้บริการจะได้รับเงินเติมลงในบัตร 100 บาท (เฉพาะ 20,000 บัตรแรก)ช่วงเดือน กรกฎาคม 2565เป็นต้น .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

เตรียมรับมือสินค้าพาเหรดขึ้นราคา เริ่มวันนี้

ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค.) สินค้าหลายอย่างพาเหรดขึ้นราคาถ้วนหน้า ประเดิมด้วย “แก๊สหุงต้มครัวเรือน” ปรับขึ้นอีก 15 บาทต่อถัง 15 กก. ส่งผลให้แก๊สหุงต้มขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 378 บาท ส่วนเรือโดยสารคลองแสนแสบ เตรียมขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีกระยะทางละ 1 บาท

เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วง 1-2 ก.ค.65

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ อีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ช่วงวันที่ 1-2 ก.ค.65 ขอประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน สะสมกว่า 100 มิลลิเมตร น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด ตัดขาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กับ อ.ขุนยวม รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และน้ำหลากไหลท่วมบ้านอีกเกือบสิบหลัง พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง

ปลัด สธ. แจงรักษาโควิดฟรีตามสิทธิ ป่วยสีแดงเข้ารพ.ได้

ปลัดสธ. แจงพ้นการระบาดใหญ่ 1 ก.ค. จะวันไหนก็ไม่แตกต่าง ชี้ยกเลิก UCEP Plus คืนกลับรักษาโควิดตามสิทธิ เป็นเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้าน ยังคงรักษาฟรี ป่วยวิกฤติสีแดงเข้ารักษาในรพ.ได้ตามปกติ เชื่อโควิดอยู่รอบตัวไปอีก 2 ปี พร้อมย้ำต้องคงมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานทุกแห่ง ป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจ