fbpx

“ศักดิ์สยาม” ลงพื่นที่ ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา

กระบี่ 12 พ.ย.-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา วงเงินก่อสร้าง 1,600 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จสามารถเปิดสัญจรได้ในปี 2569


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา โดยมีผู้บริหาร กระทรวงคมนาคมเข้าร่วม เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบนโนบายในการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และให้ทำการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทุกมิติ ให้ความสำคัญกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนภายในเกาะลันตา เป็นขนาด 12 เมตร และมีไหล่ทางเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป


“ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 เพื่อลงแพขนานยนต์ที่ท่าเรือบ้านหัวหินไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก ซึ่งท่าเรือดังกล่าวเชื่อมระหว่างเกาะกลางไปยังเกาะลันตาน้อย หลังจากนั้นจะมีสะพานสิริลันตาเชื่อมเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชน/การค้า และตรงต่อไปยังหาดต่าง ๆ ซึ่งการใช้แพขนานยนต์ แม้จะเป็นระยะทางเพียง 1.53 กิโลเมตร แต่เนื่องจากแพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อย มีจํานวนและเวลาการให้บริการจํากัด ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย ก่อสร้างแล้วเสร็จจะยกระดับการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง รองรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพในกรณีเกิดภัยพิบัติ” นายศักดิ์สยามกล่าว

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา เป็นการก่อสร้างสะพานและถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 2.2 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ทางหลวงหมายเลข 4206 บริเวณบ้านหมู่ 8 ตำบลเกาะกลาง ไปจนถึงท่าเรือบ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง แล้วก่อสร้างสะพานข้ามคลองช่องลาด และเข้าบรรจบกับเกาะลันตาน้อย โดยบรรจบกับทางหลวงชนบท กบ. 5035 ที่บริเวณบ้านหมู่ 2 ตำบลเกาะลันตาน้อย มีความยาวตลอดเส้นทาง 2.2 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,600 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีแผนจะเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประมาณเดือนธันวาคม 2564 หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบโครงการ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) และสามารถเปิดสัญจรได้ภายในปี 2569

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง จ.กระบี่ เพิ่มช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน บ.เขากลม – บ.ท่าหินดาน เป็น 4 ช่องจราจรซึ่งจะเปิดใช้งานในปี 2566


ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สามแยกปลาลัง – เหนือคลอง เป็น 6 – 8 ช่องจราจร ซึ่งจะเปิดใช้งานในปี 2567,การพัฒนาโครงข่ายถนนสายใหม่ ทางเลี่ยงเมืองกระบี่ และ เส้นทางปลายพระยา – ทับปุด, ทางหลวงหมายเลข 4037  เหนือคลอง- ควนสว่าง และทางหลวงหมายเลข 4156 เขาพนม -บางเหรียง – ทางหลวงหมายเลข 4038 คลองท่อม – ลำทับ เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร

โครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน ซึ่งมีแนวเส้นทางเบื้องต้นระยะทาง 650 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจราจร และการเป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ การพัฒนา Smart Pier ท่าเรือบ้านศาลาด่าน อ. เกาะลันตา  เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือให้ประชาชนและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกแบะความปลอดภัยในการใช้งานรวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 80 คาดว่าเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2564,การพัฒนา Smart Pier ท่าเรือปากคลองจิหลาด เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ คาดว่าเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2565

การศึกษาเพื่อพัฒนา Maritime Hub ซึ่งดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งของภูมิภาคในทุกรูปแบบการขนส่ง (Hub for Connectivity) โดยคาดว่าศึกษาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมขอตั้งงบประมาณงบกลางปี 2565 โดยมีวงเงินลงทุน 25 ล้านบาท.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

รวบครบแล้ว 4 นักโทษหนีเรือนจำประจวบคีรีขันธ์

รวบครบแล้ว 4 นักโทษเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลบหนีจากสถานที่แรกรับกักตัวก่อนส่งเข้าเรือนจำ หลังเมื่อวานตามรวบตัวได้ 2 คน ล่าสุดวันนี้รวบ 2 คนที่เหลือได้ที่ จ.เพชรบุรี เผยวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า 4 วัน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

พบผู้กระทำผิดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร รวม 4 ราย

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร ดุเดือด เจ้าหน้าที่จับกุมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่องรวม 4 คน

“เจ็ตสกีโลก” สร้างมูลค่าทั้งมิติกีฬา-ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก รายการ “ดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ตสกี” เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ประจำฤดูกาล 2021-2022 ที่หาดจอมเทียน พัทยา สร้างมูลค่า ทั้งมิติกีฬา การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ