fbpx

นบข.ผ่านประกันรายได้ข้าวปี 3 พร้อมมาตรการคู่ขนาน

นนทบุรี 23 ส.ค.-รัฐมนตรีพาณิชย์ ระบุที่ประชุม นบข. ผ่านประกันรายได้ข้าวปี 3 พร้อมออกมาตรการคู่ขนาน ย้ำช่วยเกษตรกรชาวนาเกือบ 5 ล้านครัวเรือน สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกรอย่างเต็มที่ทุกด้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/64 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยโครงการนี้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการประกันรายได้ที่ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว  ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน เกษตรกรผู้มีสิทธิได้ชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 (รอบที่ 1) วันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 64 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 64 – พฤษภาคม 65 โดยประกาศทุกวันศุกร์งวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และระบุ วันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และงวดสุดท้ายจะประกาศวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รวมจำนวน 33 งวด


ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 อีกด้วย ซึ่งโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ปี 64/65 ที่ประชุมมอบให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ เงินงบประมาณ และระยะเวลา เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAPครบวงจร ระยะที่ 2 ปี 2565 – 2568 โดยกระทรวงพาณิชย์และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ และขอให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ภายหลังประชุมเสร็จ โดยได้ย้ำ
ผ่านระบบ VDO conference ให้ข้าราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ และให้กรมการค้าต่างประเทศติดตามความคืบหน้าเรื่องการขายข้าวให้กับประเทศจีนและติดตามการขายข้าวในตลาดตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังให้กรมการค้าภายในเชิญประชุมสหกรณ์ ธ.ก.ส.และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรองรับตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิตทั้งนี้เพื่อการช่วยเหลือชาวนาทันท่วงทีประกอบกับจะต้องใช้มาตรการเสริม เพื่อยกระดับราคาให้กับชาวนาอีกด้วยและได้กำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว งได้ต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นั่งรถไฟ-เที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน บุรีรัมย์

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร 7 ขบวน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

จับแชร์ “ออมเงิน” ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง

ตำรวจไซเบอร์บุกจับเจ้าของวงแชร์พร้อมสามี หลอกลงทุนออนไลน์ ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้า จ.นนทบุรี

ข่าวแนะนำ

เด้ง ด.ต.ด่านห้วยไร่ ปมรีดส่วยรถขนเฟอร์นิเจอร์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีคำสั่งย้ายดาบตำรวจประจำด่านยาเสพติดห้วยไร่ ไถ่เงินรถขนฟอร์นิเจอร์ พร้อมขันน็อตจัดระเบียบ กำชับหมดยุคเรียกรับเงินจากประชาชนแล้ว

นร.สุดปลื้ม “ลิซ่า” เลือกโรงเรียนเปิดสอนเต้น สานฝันเด็กไทย

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ดีใจชมรม K-POP เกาหลี ที่ “ลิซ่า” ร่วมก่อตั้ง เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน เปิดสถาบันสอนเต้นสานฝันเด็กไทย

อยุธยาระดับน้ำทรงตัว-โคราชเร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำ

จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งแนวบังเกอร์บริเวณวัดไชยวัฒนาราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำลดลง ส่วน จ.นครราชสีมา เร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำ หลังปริมาณน้ำแม่น้ำมูล ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว