fbpx

คปภ. สั่งห้ามบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์โควิด

กรุงเทพฯ 16 ก.ค. – คปภ. คำสั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย สภาองค์กรของผู้บริโภคเตือนบริษัทประกันคิดให้ดีบอกเลิกประกันโควิดไม่เป็นธรรม ประกาศพร้อมเป็นตัวแทนฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มช่วยผู้เอาประกันภัยเต็มที่


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มีคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564
เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

โดยระบุไว้ในข้อ 3 ว่าให้ยกเลิกเงื่อนขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

เตือนบริษัทประกันคิดให้ดี บอกเลิกประกันโควิดไม่เป็นธรรม
หลังมีข่าวบริษัทประกันที่รับทำประกันภัยโควิดแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 โดยจะคืนเงินให้กับลูกค้า โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องบริหารความเสี่ยงและทรัพยากร เพื่อลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ในระยะยาวนั้น

ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซ้ำเติมความเสียหายแก่ผู้บริโภคในภาวะวิกฤติ และอาจเข้าข่ายเป็นการเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการรับทำประกันภัยโควิด ก่อนรับทำบริษัทผู้รับทำประกันภัยต้องคาดการณ์ความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้บริโภคที่เข้าทำประกันก็คาดหวังว่าเมื่อทำประกันแล้วจะได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัทประกันไม่มีสิทธิอ้างเหตุเลิกสัญญา เนื่องจากเหตุการระบาดเพิ่มขึ้น เพราะเท่ากับบริษัทประกันคาดการณ์ความเสี่ยงผิดพลาดเอง และผู้เอาประกันภัยก็ไม่ได้ทำผิดสัญญาใดๆ บริษัทประกันภัยจึงไม่มีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาได้


โดยผู้บริโภคที่ถูกบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยโควิดอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งร้องทุกข์ และขอให้ช่วยฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้ที่เพจสภาองค์กรของผู้บริโภค

คปภ.ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิด-เร่งเจรจาสินมั่นคง
ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ. ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิดครั้งนี้ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาทางสินมั่นคงไม่เคยแจ้งให้ คปภ. รับทราบมาก่อนว่าจะมีการบอกเลิก ดังนั้น คปภ. จึงจะเร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคง เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน แต่หากสินมั่นคงยังไม่ยอมทำตาม คปภ. ก็พร้อมยกระดับใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน

ทนายชี้ทำไม่ได้ บริษัทประกันยกเลิกสัญญาเจอจ่ายจบ
นายรณรงค์ แก้วเพชร ทนายความชื่อดัง ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า ประกันภัยโควิดจัดว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งตามกฎหมายแพ่ง เมื่อเป็นสัญญาอาจมีการบอกเลิกสัญญาได้ หากระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญา แต่สัญญาประกันภัยนั้นไม่ได้ยึดหลักแค่กฎหมายแพ่งเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำสัญญากันระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันก็ตาม แต่ก็เป็นการทำสัญญาระหว่างนายทุนกับผู้บริโภค ซึ่งประชาชนอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ

ดังนั้น ในทางกฎหมายจึงมีกฎหมายเฉพาะที่ออกมาคุ้มครองประชาชน ทั้ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย, พ.ร.บ.ประกันชีวิต ซึ่งกรมธรรม์ประกันโควิดก็จัดว่าเป็นประกันวินาศภัยแบบหนึ่ง เบื้องต้นยังไม่พบว่าข้อสัญญาที่ระบุให้บริษัทประกันยกเลิกสัญญาได้นั้น ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. มาก่อนหรือไม่ หรือเป็นการระบุเพิ่มเติมภายหลังของบริษัทประกันเอง ถ้าเป็นกรณีที่การระบุยกเลิกสัญญาไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของนายทะเบียนเลย แต่บริษัทประกันมาเพิ่มทีหลัง แบบนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะให้บริษัทประกันภัยรับผิดตามกรมธรรม์นั้นต่อไป หรือจะยกเลิกสัญญาเอาเบี้ยประกันคืน แต่ไม่ว่าข้อสัญญาจะระบุให้ยกเลิกได้ก็ตาม แต่ คปภ. สามารถสั่งให้แก้ไขหรือยกเลิกได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

ข่าวแนะนำ

ชลบุรี ยอดโควิดพุ่ง 1,359 ราย ดับอีก 5

ชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุด วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,359 ราย ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ 20 ราย และเสียชีวิตอีก 5 ราย

ถกห้างฯ ยันสตอกสินค้ามีเพียงพอ ประชาชนไม่ต้องกักตุน

อธิบดีกรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับห้างสรรพสินค้าทั้งเล็กและใหญ่ต่างยืนยันสตอกสินค้าอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอ ย้ำประชาชนไม่ต้องกักตุนสินค้าไว้แต่อย่างใด

ติดโควิดโทรสายด่วน 1330 เบอร์เดียว

ศบค.เผย สหรัฐกำหนดแนวทางการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ชัดเจน เตือนประชาชนที่ซื้อชุดโควิดมาตรวจเอง ถ้าเสี่ยงสูงแล้วผลเป็นลบ ต้องตรวจใหม่ภายใน 3 วัน ปรับระบบติดต่อผ่านสายด่วนสปสช. 1330 เบอร์เดียวเท่านั้น