fbpx

ดึงพันธมิตรนำสินค้าช่วยร้านกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ

นนทบุรี 30 มิ.ย. – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือพันธมิตร สนับสนุนสินค้าอุปโภค-บริโภคให้ร้านกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และเร่งรับชุดสินค้าก่อนหมดเขตสิ้นเดือน ก.ค.นี้


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยรายย่อยในระดับชุมชนมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านล้านบาท/ปี และเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงระยะการฟื้นฟู โดยกรมฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ช่วยให้ร้านค้ามีการบริหารจัดการที่ดี นำเทคโนโลยีมาใช้ในร้านค้าอย่างเหมาะสม และในวันนี้ กรมฯ ได้จัดโครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และช่องทาง Social Media ของกรมฯ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นร้านค้าโชวห่วยถึงการดำเนินงานของโครงการฯ รวมถึงการสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับร้านค้ากองทุนหมู่บ้านที่ “เป็นร้านค้าของคนในชุมชน ดำเนินการโดยคนในชุมชน และทำเพื่อคนในชุมชน” กว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัด แต่ยังส่งเสริมให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านกลุ่มนี้มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้นำเศรษฐกิจชุมชนที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ในพื้นที่มีช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมฯ ได้ร่วมกับ สทบ. คัดเลือกร้านค้ากองทุนหมู่บ้านที่มีสิทธิรับสินค้าตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เป็นร้านค้าโชวห่วยที่อยู่ในพื้นที่ และมีความพร้อมในการมารับชุดสินค้า และร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีรายการสินค้าที่แม็คโครสมทบเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,500 บาท ให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสิ้น 23 รายการ หนึ่งในนั้น คือ “ข้าวหอมมะลิ” ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญกับการนำผลผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากมาเชื่อมโยงกับร้านค้าโชวห่วย เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์และสะท้อนความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างร้านค้าโชวห่วยกับเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกร โดยหลังเปิดให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านมารับสินค้าแล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้มารับสินค้าแล้วกว่า 2,000 ร้านค้า และกำลังจะเปิดให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านที่ได้รับสิทธิและยังไม่ได้รับสิทธิ มารับสินค้าในเดือนกรกฎาคมนี้


อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นความตั้งใจของกรมฯ แม็คโคร และ สทบ. ในการให้ความช่วยเหลือร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 โดยได้บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านได้มารับชุดสินค้า ณ แม็คโคร สาขาที่ใกล้ท่าน ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 1,500 ชุด ที่ยังรอร้านค้าให้มารับสิทธิ จึงขอเชิญชวนร้านค้าโชวห่วยที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบสิทธิของท่านที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลข 0 2547 5986 (วันเวลาราชการ) และโทร. 084 250 0329 (นอกเวลาราชการ) โดยนำเอกสารหลักฐานของร้านค้า ได้แก่ 1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 1 ฉบับ 2) สำเนารายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ชุดปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดล่าสุด 1 ฉบับ และ 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่มาติดต่อรับชุดสินค้า 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว เพื่อไปรับชุดสินค้า ณ แม็คโคร สาขาที่กำหนดใกล้ร้านของท่าน ซึ่งเชื่อว่าโครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังวิกฤติโควิด-19 และหวังว่าร้านค้ากองทุนหมู่บ้านจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นสู่มือของผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืน. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

ข่าวแนะนำ

ภาคเหนือ-อีสาน-ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ รายงานภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง เตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ตั้งแต่ จ.พังงา ขึ้นมา มีกำลังแรง

ยังไร้วี่แวว 2 นักโทษแหกคุกสุพรรณบุรี

ผ่านไปกว่า 10 ชั่วโมง กับปฏิบัติการไล่ล่า 2 นักโทษหลบหนีออกจากเรือนจำสุพรรณบุรี แต่ยังไร้วี่แวว หลังจับได้ไปก่อนหน้านี้แล้ว 3 คน