fbpx

กฟภ.แจงไทม์ไลน์ยื่นขายโรงไฟฟ้าชุมชน

กรุงเทพฯ​ 22ม.ค. – กฟภ.แจ้งไทมไลน์ยื่นซองเสนอราคาโรงไฟฟ้าชุมชน​และช่วงเวลาตรวจ​ แจ้งเอกสารส่งเพิ่มเติม


นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยถึงรายละเอียดการยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์   วันที่ 27-30 เม.ย.ว่าเปิดรับยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคา  เวลา 8.30-16.30 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.) โดยให้ผู้ยื่นปิดผนึกซองเอกสาร พร้อมแปะใบปะหน้าซองเอกสารด้านเทคนิค และด้านราคา ที่พิมพ์จากระบบ PPIM นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

กฟภ. ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 จึงได้จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ผู้ยื่นมายื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวันในปริมาณไม่มาก คาดแต่ะวันรับยื่นไม่เกิน 84 รายต่อวัน แบ่งเป็นภาคเช้า 42 ราย ภาคบ่าย 42 รายรวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างโดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid 19 โดย กฟภ. ได้จัดทำโปรแกรมสำหรับให้ผู้ยื่นเลือก วัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) ผู้ยื่นสามารถ log in เข้าระบบ PPIM ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเข้าเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสารกับ กฟภ. เมื่อผู้ยื่นเลือกวันเวลาเรียบร้อย ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งก่อน กดส่ง  และโปรดพิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กฟภ. ตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยนำมายื่นพร้อมกับซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลามายื่นซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.


ทั้งนี้ กฟภ. ขอให้ ผู้ยื่นเร่งดำเนินการจองนัดหมายคิวการมายื่นซองเอกสารและมาตามวันและเวลา ที่จองนัดหมายไว้ เพื่อรักษาสิทธิลำดับการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า ของผู้ยื่น และสามารถยื่นได้ทันตามกำหนดวันเวลาที่ กฟภ. เปิดรับยื่น (หากไม่รีบจองคิวการยื่น แล้วในวันสุดท้ายคิวถูกจองเต็มแล้ว จะทำให้ไม่สามารถมีใบนัดหมายมายื่นซองเอกสารกับ กฟภ. ได้) โดยเมื่อผู้ยื่นนำเอกสารมายื่นที่ กฟภ. ตามวันเวลาที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้ยื่นเข้ายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ ตามลำดับคิวในใบนัดหมาย และจะกดรับเรื่องเข้าระบบเมื่อได้รับซองเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะถือวันเวลาที่กดรับเรื่องเข้าระบบ เป็นลำดับการยื่นเอกสารตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ขอให้ ผู้ยื่น โปรดติดตาม ประกาศรายละเอียดขั้นตอน และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร ผ่านทางเว็ปไซต์ PPIM ต่อไป

ภายหลังจากปิดรับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาแล้ว (ปิดรับในวันที่ 30 เมษายน 2564) กฟภ. จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จะแจ้งผลทาง email ให้กับผู้ยื่นรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนทราบ และให้ผู้ยื่นนำเอกสารเพิ่มเติมใส่ซองปิดผนึก นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.  โดยผู้ยื่นจะเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ PPIM เช่นเดิม โดยระบบจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลาที่จะมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. และ กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเวปไซต์ PPIM และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นต้องการอุทธรณ์ผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. ได้ภายใน 15 วัน (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564) โดย กกพ. จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 และ กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) . – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ญาติยังคาใจ ฉีดวัคซีน 2 วัน เสียชีวิต

ครอบครัวติดใจ คนขับรถเอกซเรย์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด 2 วัน ภรรยาเผยสามีไม่มีโรคประจำตัว ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้ชันสูตรศพ เพราะไม่อยากวุ่นวาย

หญิงชาวมาลีให้กำเนิดทารกแฝด 9 คน ครั้งแรกในโลก

หญิงชาวมาลี วัย 25 ปี สร้างความตกตะลึงให้กับวงการแพทย์ หลังให้กำเนิดทารกแฝด 9 ที่โรงพยาบาลในคราวเดียว เป็นครั้งแรกในโลก

ลูกหลานแพร่เชื้อ หลวงตาติดโควิด 2 วันมรณภาพ

เผาทันที ศพหลวงตา วัย 73 ปี ติดโควิด-19 แค่ 2 วัน มรณภาพ คาดรับเชื้อจากญาติโยมกลุ่มลูกหลานที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำ

ส่งศพพนักงานขับรถเอกซเรย์ชันสูตร เหตุดับหลังฉีดวัคซีน

กรณีพนักงานขับรถเอกซเรย์ เสียชีวิตหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เพียง 2 วัน ล่าสุดญาตินำศพส่งผ่าชันสูตร หลังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

อุตุฯ เตือนฝนตก-ลมแรงทั่วไทย กทม. ตก 70%

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ อีสาน กลาง และตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑล ฝน 70%

นพ.ทวี อธิบายประสิทธิภาพวัคซีนไม่แตกต่างกัน

“นพ.ทวี” แนะประชาชนอย่าคำนึงถึงตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละยี่ห้อ แต่ขอให้ดูอัตราการลดการเสียชีวิต เพราะทุกวัคซีนลดตายได้ 100%