fbpx

กฟภ.แจงไทม์ไลน์ยื่นขายโรงไฟฟ้าชุมชน

กรุงเทพฯ​ 22ม.ค. – กฟภ.แจ้งไทมไลน์ยื่นซองเสนอราคาโรงไฟฟ้าชุมชน​และช่วงเวลาตรวจ​ แจ้งเอกสารส่งเพิ่มเติม


นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยถึงรายละเอียดการยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์   วันที่ 27-30 เม.ย.ว่าเปิดรับยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคา  เวลา 8.30-16.30 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.) โดยให้ผู้ยื่นปิดผนึกซองเอกสาร พร้อมแปะใบปะหน้าซองเอกสารด้านเทคนิค และด้านราคา ที่พิมพ์จากระบบ PPIM นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

กฟภ. ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 จึงได้จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ผู้ยื่นมายื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวันในปริมาณไม่มาก คาดแต่ะวันรับยื่นไม่เกิน 84 รายต่อวัน แบ่งเป็นภาคเช้า 42 ราย ภาคบ่าย 42 รายรวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างโดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid 19 โดย กฟภ. ได้จัดทำโปรแกรมสำหรับให้ผู้ยื่นเลือก วัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) ผู้ยื่นสามารถ log in เข้าระบบ PPIM ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเข้าเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสารกับ กฟภ. เมื่อผู้ยื่นเลือกวันเวลาเรียบร้อย ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งก่อน กดส่ง  และโปรดพิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กฟภ. ตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยนำมายื่นพร้อมกับซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลามายื่นซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.


ทั้งนี้ กฟภ. ขอให้ ผู้ยื่นเร่งดำเนินการจองนัดหมายคิวการมายื่นซองเอกสารและมาตามวันและเวลา ที่จองนัดหมายไว้ เพื่อรักษาสิทธิลำดับการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า ของผู้ยื่น และสามารถยื่นได้ทันตามกำหนดวันเวลาที่ กฟภ. เปิดรับยื่น (หากไม่รีบจองคิวการยื่น แล้วในวันสุดท้ายคิวถูกจองเต็มแล้ว จะทำให้ไม่สามารถมีใบนัดหมายมายื่นซองเอกสารกับ กฟภ. ได้) โดยเมื่อผู้ยื่นนำเอกสารมายื่นที่ กฟภ. ตามวันเวลาที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้ยื่นเข้ายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ ตามลำดับคิวในใบนัดหมาย และจะกดรับเรื่องเข้าระบบเมื่อได้รับซองเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะถือวันเวลาที่กดรับเรื่องเข้าระบบ เป็นลำดับการยื่นเอกสารตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ขอให้ ผู้ยื่น โปรดติดตาม ประกาศรายละเอียดขั้นตอน และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร ผ่านทางเว็ปไซต์ PPIM ต่อไป

ภายหลังจากปิดรับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาแล้ว (ปิดรับในวันที่ 30 เมษายน 2564) กฟภ. จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จะแจ้งผลทาง email ให้กับผู้ยื่นรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนทราบ และให้ผู้ยื่นนำเอกสารเพิ่มเติมใส่ซองปิดผนึก นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.  โดยผู้ยื่นจะเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ PPIM เช่นเดิม โดยระบบจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลาที่จะมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. และ กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเวปไซต์ PPIM และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นต้องการอุทธรณ์ผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. ได้ภายใน 15 วัน (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564) โดย กกพ. จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 และ กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) . – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

แนะ “10 ข้อ” ป้องโควิด-19 ย้ำขอให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับทุกบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 เข้าบ้าน ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนอกบ้าน อาทิ ทำความสะอาดรถยนต์ ถอดรองเท้านอกบ้าน ล้างมือฟอกสบู่นานไม่น้อยกว่า 20 วินาที ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือคนในบ้านก่อนอาบน้ำ

เปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีน 18 ปีขึ้นไป 29 ก.ค.นี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอาย 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรค ผ่าน 4 ค่ายมือถือ ลงทะเบียน 29 ก.ค.64 เริ่มฉีด 1-31 ส.ค.64

นายกฯ วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกรัฐมนตรี นำวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลื่อนประชุมสภาอีก 1 สัปดาห์ โควิดระบาดหนัก

“ชวน” เลื่อนประชุมสภาไปอีก 1 สัปดาห์ หลังโควิดระบาดหนัก แต่จำเป็นต้องพิจารณางบ65 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ ยันหากฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกสมัยประชุมนี้ ก็ต้องบรรจุและอภิปรายสมัยนี้ เผยสายตรงหา “ดอน” วอนคุยวัคซีนสหรัฐพร้อมขอประชาชนร่วมมือลดจำนวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด

ข่าวแนะนำ

“เกชา เปลี่ยนวิถี” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตจากโควิด ในวัย 95 ปี

“เกชา เปลี่ยนวิถี” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตแล้วในวัย 95 ปี หลังติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา

แนะ “10 ข้อ” ป้องโควิด-19 ย้ำขอให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับทุกบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 เข้าบ้าน ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนอกบ้าน อาทิ ทำความสะอาดรถยนต์ ถอดรองเท้านอกบ้าน ล้างมือฟอกสบู่นานไม่น้อยกว่า 20 วินาที ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือคนในบ้านก่อนอาบน้ำ

นายกฯ สั่งเฝ้าระวังการระบาดข้ามจังหวัด

นายกรัฐมนตรี รับฟังปัญหาจังหวัดสีแดงเข้ม หวังแก้ปัญหาโควิด-19 ทันท่วงที สั่งเฝ้าระวังการระบาดข้ามจังหวัด พร้อมขอให้กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ทั่วถึง ห้ามขาดแคลน

วัดดังสมุทรสาคร เผาศพโควิดจนเตาพัง

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดแทบทุกวันจนเตาพัง เจ้าอาวาสต้องเร่งสั่งซ่อมเตาเผาเป็นการด่วน