fbpx

EECi กับการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำนักข่าวไทย 25 ต.ค.- EECi เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมขนาดใหญ่และสมบูรณ์ มีการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง


ในระยะแรกของการดำเนินงานของ EECi กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเป็นหน่วยงานดำเนินการหลัก ร่วมกับหน่วยงานใน อว. และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา โดยมีแผนการพัฒนา EECi ออกเป็น 4 ระยะเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

ระยะที่ 1 นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาช่วยยกระดับและแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเชื่อมโยงการลงทุนและเป็นศูนย์กลางในการดูดซับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง จับคู่ และสร้างกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังหน่วยงานวิจัยใน อว. สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างประเทศ ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์


ระยะที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานโดย EECi จะทำหน้าที่ในการกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพื่อให้งานวิจัยในระยะต่อไปตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ โดยให้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีบทบาทในเครือข่ายวิจัยมาจัดตั้งและทำวิจัยร่วมกัน

ระยะที่ 3 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยเข้าสู่ตลาดและห่วงโซการผลิตโลก โดยศึกษาแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ และการกำหนดมาตรฐานของสินค้านวัตกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ตลอดจนให้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการสนับสนุนให้มีจำนวนผู้ให้บริการฐานนวัตกรรมในประเทศในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการของผู้ผลิตที่มีมากขึ้น

ระยะที่ 4 การเป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำในระดับภูมิภาคโดยเน้นการพัฒนา EECi ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาค ให้เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานสินค้านวัตกรรมของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมไทยซึ่งได้มาตรฐานสากลสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์


สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนแก่พันธมิตรร่วมพัฒนา EECi

  1. สิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวสำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและการเช่าพื้นที่ในอาคารเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  2. โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้สอบร่วมกัน อาทิ โรงผลิตชิ้นงานต้นแบบอุปกรณ์ / เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ Co-Working Space สนามทดลองและทดสอบ
  3. เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
  4. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี
  5. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% คงที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
  6. ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการทำวิจัยและพัฒนา
  7. วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
  8. พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบในการทำนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) และเป็นแหล่งรวมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ

EECi จึงนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมขนาดใหญ่และสมบูรณ์ มีการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง (Commercialization) โดยนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็น New S-curve ด้วยนวัตกรรมอันสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) แล้วยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และในประเทศอีกด้วย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นั่งรถไฟ-เที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน บุรีรัมย์

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร 7 ขบวน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

จับแชร์ “ออมเงิน” ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง

ตำรวจไซเบอร์บุกจับเจ้าของวงแชร์พร้อมสามี หลอกลงทุนออนไลน์ ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้า จ.นนทบุรี

ข่าวแนะนำ

สปสช.ขอกลุ่มเสี่ยงรับ ATK แล้วตรวจโควิดทันที

สปสช.เปิดข้อมูลกระจาย ATK มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับชุดตรวจแล้วกว่า 6 หมื่นราย รวมจำนวนกว่า 1.2 แสนชุด แต่ตรวจโควิดทันทีเพียง 6% เท่านั้น ขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเร็วหลังรับชุดตรวจ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา และลดการแพร่ระบาด

ฉีดวัคซีน 3 เข็มยังติดโควิด-เชื้อลงปอด แห่ให้กำลังใจนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุ

นายกฯ ไก่ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ยังติดโควิด-19 พร้อมลูกและภรรยา ซึ่งตอนนี้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พร้อมเปิดใจติดจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ทราบสถานที่ติดเชื้อ เนื่องจากลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกวัน

โฆษกรัฐบาลยันนายกฯ ลงพื้นที่ไม่ใช่ส่งสัญญาณยุบสภาฯ ย้ำอยู่ครบวาระ

โฆษกรัฐบาลยันนายกฯ ลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ไม่ใช่ส่งสัญญาณยุบสภาฯ ย้ำรัฐบาลอยู่ครบวาระ เร่งพลิกโฉมประเทศหลังผ่านพ้นโควิด-19

ดีเดย์ 1 ต.ค. คนละครึ่งเฟส3 โอนเงินรอบสองอีก 1,500 บาท

โฆษกรัฐบาลเผย เตรียมเป๋าตังให้พร้อมรับโอนเงินรอบ 2 คนละครึ่งเฟส 3 ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ กิน ช้อป ใช้ ขยายจ่ายผ่าน Platform Delivery เริ่มต้นตุลาคม เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 64 ขณะยอดมาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพของรัฐ พุ่งกว่า 7.6 หมื่นล้านแล้ว นายกฯ กำชับเยียวยาทั่วถึง