fbpx

เอกชนห่วงประเทศต้องมีวัคซีนให้พอเพื่อคุมระบาดให้จำกัด

ภาคเอกชนห่วงประเทศต้องมีวัคซีนให้พอ เพื่อคุมการระบาดให้จำกัด พร้อมเชื่อมั่น 120 วันเปิดประเทศ หากทุกอย่างพร้อมน่าจะไม่ปัญหาเปิดได้แน่

เปิดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลแห่งแรก

วันนี้เป็นวันแรกที่ กทม. ร่วมกับภาคเอกชน เปิดบริการหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลแห่งแรกอย่างเป็นทางการ โดยฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าและอาชีพเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ ก่อนจะขยายให้บริการประชาชนทั่วไป เพื่อเร่งกระจายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ให้ได้มากที่สุด

อินโดนีเซียอนุมัติโครงการวัคซีนโควิดสำหรับภาคเอกชน

อินโดนีเซียอนุมัติโครงการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับภาคเอกชนแล้ว ซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานไปกับโครงการฉีดวัคซีนของภาครัฐ เพื่อให้บริษัทเอกชนสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิดที่ทางรัฐบาลจัดหามาให้เพื่อใช้ฉีดให้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัทได้

บริษัทอินโดนีเซียเข้าร่วมแผนวัคซีนโควิดภาคเอกชน

บริษัทในอินโดนีเซียเกือบ 4,000 แห่ง ซึ่งจำนวนมากเป็นบริษัทสิ่งทอ ได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการที่จะอนุญาตให้ภาคเอกชนได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่จัดหามาโดยรัฐบาลเพื่อใช้ในฉีดให้กับพนักงานในบริษัทของตน

EECi กับการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

EECi เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมขนาดใหญ่และสมบูรณ์ มีการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

นายกฯ ขอภาคเอกชนอดทน เตรียมทยอยผ่อนปรนมาตรการ

นายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภาคเอกชน พร้อมขอให้อดทน รัฐบาลจะทยอยผ่อนปรนมาตรการต่างๆ

อาเซียนลงนามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะ ย้ำให้อาเซียนจับมือร่วมกันทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทาย

เร่งฟื้นฟูเมืองอุบลฯ หลังน้ำลดลงต่อเนื่อง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาต่างๆ ต่างช่วยกันลงพื้นที่ทั่วทั้ง จ.อุบลราชธานี เพื่อเร่งฟื้นฟูบ้าน วัด และโรงเรียน ให้กลับคืนสู่สภาพโดยเร็ว

1 2