fbpx

Kick Off โครงการใช้ยางพาราเพื่อความปลอดภัย ปักธง จ.สตูล

กรุงเทพฯ 6 ก.ย.- คมนาคมเดินหน้า (Kick Off) โครงการใช้ยางพาราเพื่อความปลอดภัยทางถนน ลุยจังหวัดสตูล สาธิตขั้นตอนการผลิต “RFB” พบชาวสวนสุดชื่นมื่น หลังโครงการช่วยดันราคารับซื้อยางทะลุกิโลกรัมละ 60 บาทแล้ว


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการนำน้ำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 404 กิโลเมตรที่ 102+150 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยนายอนุทิน ยืนยันว่า โครงการดังกล่าว คือนโยบาย “Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน”เพราะการผลิต rubber fender barriers ถือเป็นโครงการที่คิดค้นโดยคนไทย นำสินค้าที่ผลิตได้มาใช้ในประเทศ และในช่วงแรกของโครงการ เงินรายได้เข้าถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งจะมีสัดส่วนที่ถึงมือเกษตรกรสูงถึง 70 % หรือคิดเป็นมูลค้า 3 หมื่นล้านบาท


ด้านนายศักดิ์สยาม กล่าวยืนยันว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 2,700 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโครงการนำน้ำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยเมื่อโครงการมีความชัดเจน เรื่องงบประมาณ และปริมาณการใช้ในแต่ละปี ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จะนำยางพารามาผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต หรือ Rubber Fender Barrier และ หลักนำทางยางธรรมชาติ หรือ Rubber Guide Post มีทางที่ชัดเจนแล้ว ขณะนี้ได้ส่งผลทางด้านจิตวิทยา ต่อราคายางในประเทศ ทำให้ราคารับซื้อยางพาราในตลาดตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนขณะนี้ มีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 61บาท แล้วส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในด้านราคายางพารา

“ส่วนการดูแลให้โครงการเกิดความยั่งยืนนั้นหลังจากโครงการระยะแรก เฉพาะแผ่นยางพาราหุ้ม ที่จะเสื่อมสภาพใน3ปี จะมีการผลิตทดแทนในปีที่4 และทดแทนในทุกๆปี ครบ 3 ปี เพราะ rubber fender มีอายุ ใข้งานกลางแจ้ง ได้ ครั้ง ละ 3 ปี ซึ่งจะทำ ให้ต้องมีการสร้าง rubber fender ทดแทนทุกปี เริ่มจาก ปี 2566 เป็น ต้นไป ซื่งจะต้องใช้น้ำยางดิบ ปีละ ประมาณ 3.5 แสนตัน ในการผลิต rubber fender สำหรับ concrete barriers เมื่อดำเนินการติดตั้ง แล้ว สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนได้ตลอดไป “รมว.คมนาคม กล่าว

ขณะที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า สำหรับการเปิดโครงการที่จังหวัดสตูล นั้นเพราะเครื่องผลิต“แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต” ได้จัดทำและประสบความสำเร็จโดยความร่วมมือของ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกอบเครื่องมือดังกล่าวสำเร็จที่จังหวัดสตูล เป็นที่แรกของประเทศไทย โดยขณะนี้มีโครงการอบรม ขยายความคิดในการทำเครื่องมือดังกล่าวไปในกลุ่มชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง วิสาหกิจ ในจังหวัดอื่น ๆ


โดยเครื่องจักรขึ้นรูปแรงอัดสูง ที่ใช้ในการผลิต rubber fender ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์ของชาวสวนยาง ที่มีศักยภาพและต้องการเป็นผู้ผลิตเอง สามารถจัดซื้อนำเข้าเครื่องจักรดังกล่าว โดยภาครัฐจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯก็จะดูแลให้กำลังการผลิต rubber fender ที่จะเกิดขึ้นในสาทรแต่ละภาคของประเทศ มีกำลังการผลิต สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของหน่วยงานราชการที่จะนำไปใช้ คือ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยกำลังการผลิตของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ จะสมดุลกับการใช้งานของเส้นทางถนนในแต่ละภาคด้วย

นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า อาชีพชาวสวนยางพารานั้น ถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสตูล และเชื่อว่า โครงการนำยางพารามาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในถนน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและมีการลงนาม MOU กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว โดยสหกรณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัด ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรับซื้อยางพาราจากชาวสวน ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการดังกล่าวเม็ดเงินจะตกถึงมือชาวสวนอย่างแท้จริง ตามราคาตลาด ไม่มีกลุ่มทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

นายอุดม คงสมคิด ประธาน ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจํากัด เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 470,000 ไร่ มีผลผลิตต่อปีประมาณ 120 ล้านกิโลกรัม/ปี มีชาวสวนกว่า 10,000 ครอบครัว โดยหลังจากมีการ kick off โครงการของรัฐบาล และอนุมัติงบประมาณก้อนแรก 2,700 ล้านบาท ทำให้เกิดผลทางจิตวิทยา ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงนี้ยังไม่มีโครงการที่กิโลกรัมละ 40 บาท หรือเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 20 บาทแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงระบุว่า สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ถนนหลวงที่จะมีการใช้ Rubber Fender Barrier จะมีปริมาณการใช้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของการใช้งาน Rubber Fender ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่นายนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ระบุว่าสำหรับถนนสายรองในกำกับดูแลของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศนั้นในพื้นที่ภาคใต้จะมีการก่อสร้างและใช้ Rubber Fender Barrier ในสัดส่วนประมาณ 20 % จากการใช้งาน Rubber Fender ทั้งหมดทั่วประเทศ -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

แม่ค้าโอนเงินผิดบัญชี 3 แสน ธนาคารอายัดให้ไม่ทัน ตามคืนได้ 1.6 แสน

แม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งชาวสมุทรสาคร โอนเงินผิดเกือบ 300,000 บาท เข้าบัญชีสาวบุรีรัมย์ ธนาคารอายัดให้ไม่ทัน ตามเองได้เงินคืน 160,000 บาท พบเจ้าของบัญชีปลายทางนำเงินไปซื้อทองและรถจักรยานยนต์

ตำรวจ สน.บางชัน ยึดยาบ้าลอตใหญ่ซุกซ่อนในรถเก๋ง

ตำรวจ สน.บางชัน ตรวจยึดยาบ้าลอตใหญ่ ซุกซ่อนในรถยนต์เก๋งสีขาวซึ่งอยู่หลังรถสไลด์เอกชน เตรียมขนไปส่งที่ จ.นราธิวาส

คนต่างจังหวัดฮือฮาวัฒนธรรมติดป้ายประกาศงานศพตามสี่แยก

คนต่างจังหวัดที่ผ่านไปมายังเมืองตรัง ต่างให้ความสนใจวัฒนธรรมติดป้ายประกาศงานศพ แปรเปลี่ยนจากการติดใบประกาศตามบ้านเรือนมาเป็นการติดป้ายประกาศตามแยกต่างๆ

ไม่เหมือนใคร ผ้าขาวม้าตกแต่งงานศพ จบงานให้เป็นของที่ระลึก

ทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ใช้ผ้าขาวม้าตกแต่งงานศพแทนดอกไม้และพวงหรีด เสร็จงานแจกเป็นของที่ระลึก

ข่าวแนะนำ

ครม.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตรช่วง 2 เดือน

รมว.คลัง เผยที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

“สนธิญา” เอาผิด “หมอปลา” ล่อซื้อ “หลวงปู่แสง”

“สนธิญา” แจ้งความกองปราบปราม เอาผิด “หมอปลา-พวก” นำทีมงานล่อซื้อและกล่าวหา “หลวงปู่แสง” วัดป่าดวงสว่างธรรม แตะเนื้อต้องตัวหญิงสาว 

เปิดเรียนวันแรกคึกคัก รร.เข้มมาตรการโควิด

เปิดเรียน on-site 100% วันแรก ทั่วประเทศ 35,000 แห่ง  ศธ.ย้ำมาตรการปลอดภัย พร้อมแผนเผชิญเหตุ เจอโควิดไม่ปิดทั้งชั้นหรือทั้งโรงเรียน

พบแล้วนักท่องเที่ยวเยอรมันหายตัวนาน 7 วัน

พบนักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมันวัย 76 ปี แล้ว หลังหายออกจากที่พักร่วม 7 วัน ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ห่างจากที่พักร่วม 15 กิโลเมตร