fbpx

โพลประชาชนรายได้แย่ช่วงโควิด-19 ประหยัดเงินค่าอาหาร

กทม.21มิ.ย.–ผลสำรวจ “การบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19” พบประชาชนส่วนใหญ่รายได้แย่ลงในช่วงโควิด-19 บริโภคอาหารครบทุกมื้อ แต่จำกัดชนิดอาหารเพื่อประหยัดเงิน–งดบริโภคอาหารมีราคา-ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ และงดบางมื้อ  


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “การบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15–16 มิ.ย.63 โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,273 หน่วยตัวอย่าง  


จากการสำรวจพบว่าเมื่อถามถึงรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดพบประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.51 ระบุว่าแย่ลง รองลงมาร้อยละ 37.00 ระบุว่าเหมือนเดิม และร้อยละ 1.49 ระบุว่า ดีขึ้น


ส่วนความเพียงพอต่อการใช้จ่ายของรายได้ในปัจจุบัน พบว่าร้อยละ17.91 ระบุว่าเพียงพอ ร้อยละ 16.03 ระบุว่าค่อนข้างเพียงพอ ร้อยละ 33.46 ระบุว่าไม่ค่อยเพียงพอ ร้อยละ 32.13 ระบุว่าไม่เพียงพอเลย และร้อยละ 0.47 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความกังวลต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากร สำหรับการบริโภคอาหารที่จำเป็น พบว่าร้อยละ 21.13 ระบุว่ามีความกังวลมาก , ร้อยละ 38.18                  ระบุว่าค่อนข้างมีความกังวล ร้อยละ 23.80ระบุว่าไม่ค่อยมีความกังวล ร้อยละ 16.65 ระบุว่า ไม่มีความกังวลเลย และร้อยละ 0.24 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผลกระทบต่อเงิน/รายได้หรือทรัพยากรในการหาซื้อหรือจัดหาอาหาร เพื่อการบริโภคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค–19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.86 ระบุว่าบริโภคได้ตามปกติ รองลงมาร้อยละ 35.43 ระบุว่าบริโภคอาหารครบทุกมื้อ แต่จำกัดชนิดอาหาร เพื่อประหยัดเงิน ร้อยละ17.44 ระบุว่างดบริโภคอาหารดี มีคุณค่าและมีราคา เพื่อประหยัดเงิน ร้อยละ13.75 ระบุว่าลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.01 ระบุว่างดอาหารบางมื้อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ได้บริโภคอาหารทั้งวันเพราะไม่มีเงิน และร้อยละ 0.24 ระบุว่า ทั้งครัวเรือนไม่มีอาหารเหลือเพราะไม่มีเงิน

สำหรับการไปรับอาหารแจกฟรีตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไปรับอาหารจากตู้ปันสุข พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.19 ระบุว่าไม่เคยไปรับ ขณะที่ ร้อยละ 16.81 ระบุว่า เคยไปรับ

ด้านการเคยแจกเงิน อาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 64.89ระบุว่า ไม่เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ ขณะที่ร้อยละ 35.11 ระบุว่าเคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ โดยในจำนวนของผู้ที่เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.07 เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง และร้อยละ 32.20 ระบุว่า เคยร่วมแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ของหน่วยงาน/องค์กร/สมาคม

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามผู้ที่เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 เกี่ยวกับมูลค่าของสิ่งของ อาหาร หรือเงินที่แจก พบว่าร้อยละ 62.30 ระบุว่ามูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 23.25 ระบุว่า มูลค่า 1,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 3.16 ระบุว่า มูลค่า 5,001 – 10,000 บาท  ร้อยละ 2.25 ระบุว่า มูลค่า 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 3.17 ระบุว่า มูลค่า 20,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 5.87 ระบุว่า ไม่ระบุ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 53.42 ระบุว่าไม่เคยรับ ขณะที่ร้อยละ 46.58 ระบุว่าเคยรับ โดยในจำนวนของผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.01 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน รองลงมา ร้อยละ 37.77 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 

สำหรับกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 2.53 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม และร้อยละ 1.69 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด  ผู้พิการ และคนชรา.-สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

รัฐบาลพร้อมรับมือศึกซักฟอก

โฆษกรัฐบาล ลั่น รัฐบาลพร้อมแจงศึกซักฟอก ดักคอ ขอให้อภิปรายข้อเท็จจริง ไม่ใช้จินตนาการ เหน็บอย่าให้ประชาชนคิดว่ามี-ไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่แตกต่างกัน

“ประชาธิปัตย์” ผงาดกวาดเรียบเลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร

การเลือกตั้งซ่อม 2 จังหวัดทางภาคใต้ คือ สงขลาและชุมพร เมื่อวานนี้ ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่าง 2 พรรค ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคพลังประชารัฐ แพ้รวดทั้ง 2 เขต และเป็นพรรคประชาธิปัตย์ คว้าชัยเก็บ 2 เก้าอี้ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ทั้งสงขลาและชุมพร

รวบครบแล้ว 4 นักโทษหนีเรือนจำประจวบคีรีขันธ์

รวบครบแล้ว 4 นักโทษเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลบหนีจากสถานที่แรกรับกักตัวก่อนส่งเข้าเรือนจำ หลังเมื่อวานตามรวบตัวได้ 2 คน ล่าสุดวันนี้รวบ 2 คนที่เหลือได้ที่ จ.เพชรบุรี เผยวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า 4 วัน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม