fbpx

โพลประชาชนรายได้แย่ช่วงโควิด-19 ประหยัดเงินค่าอาหาร

ผลสำรวจ “การบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19” พบประชาชนส่วนใหญ่รายได้แย่ลงในช่วงโควิด-19 บริโภคอาหารครบทุกมื้อ แต่จำกัดชนิดอาหารเพื่อประหยัดเงิน–งดบริโภคอาหารมีราคา