fbpx

ก.แรงงาน เผยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ไทยคืบหน้า

รองโฆษกฯ แรงงาน ชี้แจงการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์คืบหน้ามาก ตั้งเป้าปีนี้ลดอันดับมาอยู่ Tier 2 ย้ำนโยบาย รมว.แรงงานบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ต่อต้านคอร์รัปชั่น