fbpx

ประมวลภาพงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0 ในงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล

เปิดงาน “SME Transform # พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SMEs ไทยสู่สากล”

“สมคิด” รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงาน “SME Transform # พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SMEs ไทยสู่สากล” จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ร่วมตอกย้ำถึงพลังเครือข่ายประชารัฐ

มหกรรม SME Transform #พร้อมเปลี่ยน 18-20 พ.ค. เมืองทองธานี

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆจัดงานมหกรรม SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล