fbpx

เตรียมนำการลงนามอาร์เซ็ปขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

รองนายกรัฐมนตรี เผยเตรียมนำการลงนาม อาร์เซ็ป ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ให้ทันในสมัยประชุมนี้ เผยเมื่อมีผลบังคับใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการค้า การลงทุนของไทย

นายกฯ ร่วมยินดีลงนามความตกลงอาร์เซป

นายกรัฐมนตรีร่วมยินดีลงนามความตกลง RCEP ชี้เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศสมาชิกมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นในอนาคต

ครม.รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

ครม.รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เดินหน้า RCEP การค้าเสรี ศึกษาความเป็นไปได้ติมอร์เลสเตร่วมอาเซียน

ครม. รับทราบผลประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

ครม.รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เดินหน้าRCEP การค้าเสรี ศึกษาความเป็นไปได้ติมอร์เลสเตร่วมอาเซียน

RCEP ออกแถลงยอมรับ อินเดียไม่ร่วมข้อตกลงเจรจาการค้า

ที่ประชุม RCEP ออกแถลงการณ์ร่วม ยอมรับ อินเดีย ไม่ร่วมข้อตกลงเจรจาทางการค้า เนื่องจากยังมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเห็นว่า การไม่เข้าร่วมอาจเป็นประโยชน์มากกว่า

1 2 3