fbpx

คุณภาพอากาศเชียงใหม่วันนี้แย่ที่สุดในโลก

คุณภาพอากาศที่เชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติ เพราะบางจุดพบค่า PM2.5 สูงถึง 744 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่า PM10 ทำสถิติสูง 1,004 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าคุณภาพอากศแย่ที่สุดของโลกในวันนี้

หมอกควันเชียงใหม่วิกฤติพุ่งทะลุ 661 มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่ถือว่าวิกฤติหนัก เพราะเมื่อเช้าค่า PM2.5 ของบางพื้นที่พุ่งสูงถึง 661 มคก./ลบ.ม.