fbpx

59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

PEA ชูแผนปฏิบัติการ 5 ปี ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรทันสมัย เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคตและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100%

PEA รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ 2018 ประจำปี 2561 โดยมีนายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับรางวัลจาก มร.ไมค์ อิงลิช CEO Superbrands

PEA มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

PEA มอบเงิน 50 ล้านบาท สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

PEA ชี้แจงรายละเอียดค่าไฟฟ้าตามปฏิทินสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงรายละเอียดค่าไฟฟ้าตามปฏิทินสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดวัน Off-Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2562 จากการประกาศวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เชิญชวนคนไทยรวมดวงใจแสดงคว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เชิญชวนคนไทยรวมดวงใจแสดงความจงรักภักดี

PEA แจ้งปิดทำการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พ.ค.

PEA แจ้งปิดทำการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ในวันที่ 6 พ.ค. 2562 ช่วงปิดทำการผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือตัวแทนจุดบริการชำระเงิน โทร. 1129

PEA ชวนส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อประยุกต์พัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในงาน PEACON 

PEA เชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งบทความ ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประยุกต์ใช้พัฒนาด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในอนาคต เพื่อนำเสนอในงาน PEACON & INNOVATION 2019 งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ปี 2562 เปิดรับบทความ 1 เม.ย.-1 ก.ค.2562

PEA สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 5 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่สวิตเซอร์แลนด์

PEA สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 5 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีระดับโลก งาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

1 4 5 6 7 8