fbpx

PEA ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนา สนับสนุนโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8”

PEA ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนา แสงสว่างทางโลก เข้าสู่แสงสว่างทางธรรม สนับสนุนโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8”

PEA ผนึก AIS ศึกษาพัฒนาโครงการต้นแบบ ธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล

PEA ผนึก AIS ศึกษาพัฒนาโครงการต้นแบบ ธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล ตั้งเป้าใช้พลังงานสะอาด มุ่งสร้างความยั่งยืนผ่าน PEA Digital Platform

PEA สนับสนุนการจ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งทั่วประเทศ

นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA ) เป็นประธานการประชุมผ่าน VDO conference กับศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้า ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

PEA ร่วมจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD ASIA 2019

PEA ร่วมจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD ASIA 2019 ที่ไบเทค บางนา พร้อมนำเสนอภายใต้แนวคิด “PEA DIGITAl UTILITY” มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

PEA ยันไม่ตัดกระแสไฟฟ้าสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางก

PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล

PEA ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” 60+ Earth Hour 2019 แนวคิด “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 รณรงค์ผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.

PEA พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ 24 มี.ค.นี้

PEA พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

PEA เปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมศูนย์บริการลูกค้า และอาคารเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้บริการประชาชนทั้งอำเภอปราสาทและอำเภอใกล้เคียง ศูนย์บริการลูกค้าทันสมัย ครบวงจร บริการแบบ one touch service

PEA ร่วมกับกรุงไทย ลงนามร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน

PEA ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ลงนามโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs) ชูบริการครบวงจร One-stop Service ตรวจสอบระบบไฟ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เริ่มเปิดทดลองภายในปี 2562

1 5 6 7