fbpx

ปัตตานีฉีดวัคซีนแบบไดรฟ์ทรูครั้งแรก

ปัตตานีฉีดวัคซีนแบบไดรฟ์ทรูครั้งแรก โดยสามารถขับรถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องลงจากรถ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง