fbpx

สาวร้อยเอ็ดสุดซวย ถูกจับยาบ้าเพราะเสียค่าปรับจราจร

สาวร้อยเอ็ดวัย 32 ปี ดวงซวย เสียค่าปรับไม่มีใบขับขี่ ตำรวจตรวจค้นรถเจอยาบ้า 128 เม็ด เพราะได้กลิ่นติดมากับบัตรประชาชน สารภาพยาบ้าทั้งหมดเป็นของตน ซื้อไว้เสพช่วงไปเที่ยวกลางคืน

ตร.ถ่ายภาพใบขับขี่โดยไม่ยินยอมเข้าข่ายละเมิดสิทธิ

กสม.ติงตำรวจบันทึกภาพใบขับขี่ประชาชน โดยไม่ได้รับการยินยอม ขณะตั้งด่านตรวจค้น เข้าข่ายละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว-ข้อมูลส่วนบุคคล แนะต้องระวัง ใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็น

ผ่อนปรนใบขับขี่หมดอายุ ถึงสิ้นปี

แชร์บอกกัน!! กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนปรนบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่หมดอายุแล้ว ยังใช้ต่อได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ขนส่งฯงดให้บริการงานทะเบียนรถ และใบขับขี่ ใน 13 จังหวัด

กรมการขนส่งทางบก ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนรถ และใบขับขี่ ที่สำนักงานขนส่ง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดตั้งแต่วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2564 ) เป็นต้นไป ส่วนการชำระภาษีรถยนต์ เปิดเฉพาะบริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for tax และช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ยืนยันแล้ว! ใบขับขี่หมดอายุ ยังใช้ได้ถึง 31 มี.ค.64

กรมการขนส่งทางบก เผยได้รับการยืนยันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ขับขี่รถและผู้ประกอบการขนส่ง

พิษโควิด-19 ระลอกใหม่ ขนส่งฯ งดสอบใบขับขี่ใหม่แล้ว

ขนส่งทางบก งดการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถรายใหม่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รู้หรือไม่? โรคต้องห้ามทำใบขับขี่มีโรคอะไรบ้าง

สำนักข่าวไทย 3 ต.ค.- หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการทำใบขับขี่ ว่ามีโรคต้องห้ามอะไรบ้างในการทำใบขับขี่ ตามที่มีกระแสข่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมเพิ่มโรคเบาหวาน ความดัน ลมชัก อารมณ์ 2 ขั้ว เป็นโรคต้องห้ามในการทำใบอนุญาตขับขี่รถ และต้องให้แพทย์ประเมินอาการพร้อมออกใบรับรองแพทย์ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นตันไปนั้น นายยงยุทธ นาดแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเพิ่มโรคใดๆ ในการทำใบอนุญาตขับขี่ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากกรมการขนส่งไม่สามารถระบุชนิดของโรค จะต้องมีโรคใดที่มีผลต่อการขับขี่รถและระดับความรุนแรงของโรค จึงประสานแพทยสภาเป็นผู้กำหนดชนิดของโรค ระดับความรุนแรง และการออกหลักเกณฑ์ใบรับรองแพทย์ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบใบรับรองแพทย์โดยเฉพาะโรคที่กำหนดห้ามทำใบอนุญาตขับขี่ จนกว่าจะพิจารณาเสร็จ แต่เชื่อว่าทันก่อนประกาศใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564   โรคต้องห้ามทำใบขับขี่ในปัจจุบัน -โรคเท้าช้าง (ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ) -โรควัณโรค (ระยะแพร่กระจายเชื้อ) -โรคเรื้อน -โรคพิษสุราเรื้อรัง -โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคที่กำลังพิจารณาเพิ่มเป็นโรคต้องห้าม -โรคลมชัก -โรคเบาหวาน -โรคความดัน -โรคอารมณ์สองขั้ว -ออทิสติก (ตัวเตี้ยผิดปกติ 90 ซม.)

ครม.มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงออก-ต่อใบขับขี่ “รถยนต์-บิ๊กไบก์”

กทม. 18 ส.ค. – เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.63) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ กำหนดเพิ่มเติมให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอนอกจากไม่มีโรคประจำตัวแล้วยังไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ กำหนดให้การขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยใบรับรองแพทย์มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่หากแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 […]

ขนส่งจ่อตรวจร่างกายคนอายุ 70 ปีขึ้น ไม่ผ่านเลิกใบขับขี่

ขนส่งฯ เตรียมเรียก ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป กลับมาตรวจสอบความพร้อมสมรรถภาพในการขับรถ เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนน

ขนส่งฯ ย้ำเยียวยาผู้ถือใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 และ 3 ปี ช่วงโควิด มีผลไม่เกิน 30 ก.ย.นี้

ขนส่งฯ ย้ำเยียวยาผู้ถือใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 และ 3 ปี ช่วงโควิด มีผลไม่เกิน 30 ก.ย.นี้

1 2 3 4