fbpx

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุสงฆ์

วันนี้ (18 พ.ค.) โรงพยาบาลสงฆ์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-18 แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดในเขต กทม. และต่างจังหวัดบางส่วน ที่ได้ลงทะเบียนจองไว้กับทางโรงพยาบาลก่อนหน้านี้

รพ.สงฆ์ ตั้งคลินิกเลิกสูบบุหรี่ ตั้งเป้า รพ.เขตปลอดบุหรี่ 100%

รพ.สงฆ์ ห่วงปัญหาสุขภาพพระ-สามเณร จากการสูบบุหรี่ ตั้งโครงการคลินิกเลิกสูบบุหรี่ ให้คำปรึกษา ตั้งเป้าหมายต้องไม่มีพระเณรสูบบุหรี่ และรพ.สงฆ์ เขตปลอดบุหรี่100%

คนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูง-ห่วงกลุ่มพระ-เณร

สธ.พบการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงถึงร้อยละ74 หรือ 4 แสนคนต่อปี ห่วงกลุ่มพระ-เณร อาพาธมารักษาที่ รพ.สงฆ์ ด้วย 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกือบ 3 หมื่นรูป