fbpx

พบคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก จ.ขอนเเก่น ติดเชื้อกว่า 40 คน

ที่จ.ขอนแก่น ประกาศปิดโรงเรียนทุกแห่งมีผลวันที่ 2 ก.ค. ส่วนเด็กที่ติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก 34 คน ครูอีก 8 คน ส่งต่อรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ และ รพ.ขอนแก่น

ส่งยาถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

ในสถานการณ์ที่ต้องการให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19 จัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องถึงบ้านทางไปรษณีย์

ม.ขอนแก่น แจงเหตุญาติ-คนไข้กางเต็นท์นอนกลางลานข้าง รพ.

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงเหตุคนไข้และญาติกางเต็นท์นอนลานใต้ต้นไม้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เนื่องจากเรือนพักญาติอยู่ระหว่างปรับปรุง