fbpx

เคลื่อนย้ายสารเคมีโรงงานหมิงตี้ฯ ไปกำจัดแล้ว

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสารเคมีตกค้างที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ฯ ไปกำจัดแล้ว โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 วัน