fbpx

นายจ้างออสเตรเลียใช้โบนัสและขึ้นเงินเดือนมัดใจพนักงาน

ธุรกิจบางอย่างในออสเตรเลียกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนพนักงานมีทักษะ หลังจากปิดประเทศมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จึงใช้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนเป็นวิธีจูงใจคนทำงาน

เตือนลูกจ้างร้องเงินโบนัส ให้ยึดกฎหมาย

กสร.เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปีอาจเสี่ยงถูกเลิกจ้าง แนะยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเจรจาด้วยเหตุผล ปฏิบัติต่อกันภายใต้กฎหมายแรงงาน

ใกล้สิ้นปี กสร.จับตาข้อพิพาทขึ้นเงินเดือน-โบนัส

กสร.จับตาช่วงใกล้สิ้นปีข้อพิพาทลูกจ้าง-นายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องเงินโบนัส-ขึ้นเงินเดือน แต่ปีนี้พบน้อย สั่งการเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าไกล่เกลี่ยหาข้อยุติลดรุนแรง