fbpx

พระมหากรุณาธิคุณจุดกำเนิดโครงการหลวงช่วยชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่น

ชาวไทยภูเขาตามดอยสูงทางภาคเหนือ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีรับสั่งให้เลิกปลูกฝิ่นหันมาปลูกพืชเมืองหนาว

จุดกำเนิดโครงการหลวงช่วยชาวเขา

ชาวไทยภูเขาตามดอยสูงทางภาคเหนือ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ทรงมีรับสั่งให้เลิกปลูกฝิ่น หันมาปลูกพืชเมืองหนาว ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้

1 2