fbpx

จ่อชง ครม. อนุมัติใช้แอปฯ เรียกรถส่วนบุคคลใช้บริการเป็นแท็กซี่

คมนาคม เตรียมเสนอ ครม.ขออนุมัติกฎหมายให้เรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอปฯแบบถูกกฎหมายได้ กรมขนส่งฯ รับลูกเตรียมเปิดให้เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล รวมกลุ่มมาขอจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะก่อนบริการ